Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-08-09 15:43:46  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 153627 o nazwie 'Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie działki gminnej nr ewid. 95/1 w miejscowości Jaszczurowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste153627
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteSprzedaż drewna opałowego i tartacznego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie działki gminnej nr ewid. 95/1 w miejscowości Jaszczurowa
category_idpuste14046
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe na zadanie pn: Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie działki gminnej nr ewid. 95/1 w miejscowości Jaszczurowa
fullpuste

Zapytanie ofertowe

na zadanie pn:

Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie dzialki gminnej nr ewid. 95/1 w miejscowości Jaszczurowa

publishfrompuste2018-08-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprzedaz-drewna-opalowego-i-tartacznego-pozyskanego-w-ramach-wycinki-drzew-na-terenie-dzialki-gminnej-nr-ewid-95-1-w-miejscowosci-jaszczurowa
2018-08-09 15:43:46  Tomasz Ścibior

Załączono plik 424617

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1637148
user_idpuste20588
fobject_idpuste424617
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste153627
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-08-09 15:43:46  Tomasz Ścibior

Załączono plik 424618

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1637149
user_idpuste20588
fobject_idpuste424618
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste153627
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-08-09 15:43:46  Tomasz Ścibior

Załączono plik 424619

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1637150
user_idpuste20588
fobject_idpuste424619
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste153627
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się