Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-09 13:33:58  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 172137 o nazwie 'Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2018/2019.'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste172137
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteZimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2018/2019.
category_idpuste14046
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2018/2019.
fullpuste

Zapytanie ofertowe

na zadanie

pn. Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2018/2019

publishfrompuste2018-11-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustezimowe-utrzymanie-drog-i-placow-pozostajacych-w-zarzadzie-gminy-wisniowa-w-sezonie-zimowym-2018-2019
2018-11-19 12:03:50  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-11-19 12:03:50  Tomasz Ścibior

Załączono plik 463973

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1818016
user_idpuste20588
fobject_idpuste463973
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste172137
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-19 12:03:50  Tomasz Ścibior

Załączono plik 463974

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1818017
user_idpuste20588
fobject_idpuste463974
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste172137
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-19 12:03:50  Tomasz Ścibior

Załączono plik 463975

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1818018
user_idpuste20588
fobject_idpuste463975
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste172137
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-19 12:03:50  Tomasz Ścibior

Załączono plik 463976

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1818019
user_idpuste20588
fobject_idpuste463976
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste172137
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-19 12:03:50  Tomasz Ścibior

Załączono plik 463977

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1818020
user_idpuste20588
fobject_idpuste463977
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste172137
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-19 12:03:50  Tomasz Ścibior

Załączono plik 463978

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1818021
user_idpuste20588
fobject_idpuste463978
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste172137
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-11-19 12:03:50  Tomasz Ścibior

Załączono plik 467122

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1818022
user_idpuste20588
fobject_idpuste467122
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste172137
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się