Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-11-21 15:39:57  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>W Y K A&nbsp;Z<br /> <br /> nieruchomości&nbsp; przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech.</strong></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td style="width:142px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Oznaczenie </strong></p> <p align="center"> <strong>wg księgi wieczystej</strong></p> </td> <td style="width:96px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Oznaczenie</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;wg katastru nieruchomości</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Powierzchnia</strong></p> </td> <td style="width:124px;height:79px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Opis nieruchomości</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:109px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Wysokość opłat<br /> z tytułu najmu<br /> <br /> </strong></p> </td> <td style="width:72px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Termin wnoszenia opłat</strong></p> </td> <td style="width:48px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Uwagi</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW&nbsp; RZ1S/00058326/3</p> </td> <td style="width:96px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Część działki<br /> &nbsp;nr&nbsp; 1176/7</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 1425 m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 1800 m<sup>2</sup></p> </td> <td style="width:124px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac utwardzony</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac nieutwardzony</p> </td> <td style="width:109px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,60&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong>miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,20&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;+23% VAT.</p> </td> <td style="width:72px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW&nbsp; RZ1S/00058326/3</p> </td> <td style="width:96px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Część działki<br /> nr 1176/8</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 925 m<sup>2</sup></p> </td> <td style="width:124px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac</p> <p align="left"> nieutwardzony</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:109px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,20&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 81 m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:168px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się<br /> w budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (od strony p&oacute;łnocnej)</p> </td> <td style="width:109px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 81m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:189px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w&nbsp;budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (środkowy)</p> </td> <td style="width:109px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 38m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:181px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w&nbsp;budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (od strony południowej)</p> </td> <td style="width:109px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:14.15pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.15pt;"> Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w&nbsp;dniach od 22.11.2018r. do 13.12.2018r./włącznie / w:</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;UG Wiśniowa</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;W sołectwach Gminy Wiśniowa</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;zamieszcza się w&nbsp;Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;informację o&nbsp;wykazie zamieszcza się w&nbsp;gazecie codziennej &bdquo;Super Nowości&rdquo;</p> ' na '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1281" width="529"> <tbody> <tr> <td style="width:142px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Oznaczenie </strong></p> <p align="center"> <strong>wg księgi wieczystej</strong></p> </td> <td style="width:96px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Oznaczenie</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;wg katastru nieruchomości</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Powierzchnia</strong></p> </td> <td style="width:124px;height:79px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Opis nieruchomości</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:109px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Wysokość opłat<br /> z tytułu najmu<br /> <br /> </strong></p> </td> <td style="width:72px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Termin wnoszenia opłat</strong></p> </td> <td style="width:48px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Uwagi</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW&nbsp; RZ1S/00058326/3</p> </td> <td style="width:96px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Część działki<br /> &nbsp;nr&nbsp; 1176/7</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 1425 m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 1800 m<sup>2</sup></p> </td> <td style="width:124px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac utwardzony</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac nieutwardzony</p> </td> <td style="width:109px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,60&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong>miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,20&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;+23% VAT.</p> </td> <td style="width:72px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW&nbsp; RZ1S/00058326/3</p> </td> <td style="width:96px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Część działki<br /> nr 1176/8</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 925 m<sup>2</sup></p> </td> <td style="width:124px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac</p> <p align="left"> nieutwardzony</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:109px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,20&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 81 m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:168px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się<br /> w budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (od strony p&oacute;łnocnej)</p> </td> <td style="width:109px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 81m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:189px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w&nbsp;budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (środkowy)</p> </td> <td style="width:109px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 38m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:181px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w&nbsp;budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (od strony południowej)</p> </td> <td style="width:109px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:14.15pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.15pt;"> Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w&nbsp;dniach od 22.11.2018r. do 13.12.2018r./włącznie / w:</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;UG Wiśniowa</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;W sołectwach Gminy Wiśniowa</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;zamieszcza się w&nbsp;Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;informację o&nbsp;wykazie zamieszcza się w&nbsp;gazecie codziennej &bdquo;Super Nowości&rdquo;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

W Y K A Z

nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech.

Oznaczenie

wg księgi wieczystej

Oznaczenie

 wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

 

 

 

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

 

KW  RZ1S/00058326/3

 

Część działki
 nr  1176/7

 

Wiśniowa

 

1425 m2

 

1800 m2

 

Plac utwardzony

 

Plac nieutwardzony

 

0,60 zł/m2miesięcznie

 

0,20 zł/m2

miesięcznie

 

 +23% VAT.

 

Określa umowa najmu

 

 

 

KW  RZ1S/00058326/3

 

Część działki
nr 1176/8

 

Wiśniowa

 

 

925 m2

 

 

Plac

nieutwardzony

 

 

 

 

0,20 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

81 m2

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się
w budynku magazynowym w Niewodnej

(od strony północnej)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

81m2

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w budynku magazynowym w Niewodnej

(środkowy)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

38m2

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w budynku magazynowym w Niewodnej

(od strony południowej)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 22.11.2018r. do 13.12.2018r./włącznie / w:

- UG Wiśniowa

- W sołectwach Gminy Wiśniowa

- zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl

- informację o wykazie zamieszcza się w gazecie codziennej „Super Nowości”

Oznaczenie

wg księgi wieczystej

Oznaczenie

 wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

 

 

 

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

 

KW  RZ1S/00058326/3

 

Część działki
 nr  1176/7

 

Wiśniowa

 

1425 m2

 

1800 m2

 

Plac utwardzony

 

Plac nieutwardzony

 

0,60 zł/m2miesięcznie

 

0,20 zł/m2

miesięcznie

 

 +23% VAT.

 

Określa umowa najmu

 

 

 

KW  RZ1S/00058326/3

 

Część działki
nr 1176/8

 

Wiśniowa

 

 

925 m2

 

 

Plac

nieutwardzony

 

 

 

 

0,20 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

81 m2

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się
w budynku magazynowym w Niewodnej

(od strony północnej)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

81m2

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w budynku magazynowym w Niewodnej

(środkowy)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

38m2

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w budynku magazynowym w Niewodnej

(od strony południowej)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 22.11.2018r. do 13.12.2018r./włącznie / w:

- UG Wiśniowa

- W sołectwach Gminy Wiśniowa

- zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl

- informację o wykazie zamieszcza się w gazecie codziennej „Super Nowości”

2018-11-21 15:40:37  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1281" width="529"> <tbody> <tr> <td style="width:142px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Oznaczenie </strong></p> <p align="center"> <strong>wg księgi wieczystej</strong></p> </td> <td style="width:96px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Oznaczenie</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;wg katastru nieruchomości</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Powierzchnia</strong></p> </td> <td style="width:124px;height:79px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Opis nieruchomości</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:109px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Wysokość opłat<br /> z tytułu najmu<br /> <br /> </strong></p> </td> <td style="width:72px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Termin wnoszenia opłat</strong></p> </td> <td style="width:48px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Uwagi</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW&nbsp; RZ1S/00058326/3</p> </td> <td style="width:96px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Część działki<br /> &nbsp;nr&nbsp; 1176/7</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 1425 m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 1800 m<sup>2</sup></p> </td> <td style="width:124px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac utwardzony</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac nieutwardzony</p> </td> <td style="width:109px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,60&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong>miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,20&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;+23% VAT.</p> </td> <td style="width:72px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW&nbsp; RZ1S/00058326/3</p> </td> <td style="width:96px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Część działki<br /> nr 1176/8</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 925 m<sup>2</sup></p> </td> <td style="width:124px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac</p> <p align="left"> nieutwardzony</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:109px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,20&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 81 m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:168px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się<br /> w budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (od strony p&oacute;łnocnej)</p> </td> <td style="width:109px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 81m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:189px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w&nbsp;budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (środkowy)</p> </td> <td style="width:109px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 38m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:181px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w&nbsp;budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (od strony południowej)</p> </td> <td style="width:109px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:14.15pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.15pt;"> Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w&nbsp;dniach od 22.11.2018r. do 13.12.2018r./włącznie / w:</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;UG Wiśniowa</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;W sołectwach Gminy Wiśniowa</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;zamieszcza się w&nbsp;Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;informację o&nbsp;wykazie zamieszcza się w&nbsp;gazecie codziennej &bdquo;Super Nowości&rdquo;</p> ' na '<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1284" width="484"> <tbody> <tr> <td style="width:142px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Oznaczenie </strong></p> <p align="center"> <strong>wg księgi wieczystej</strong></p> </td> <td style="width:96px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Oznaczenie</strong></p> <p align="center"> <strong>&nbsp;wg katastru nieruchomości</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Powierzchnia</strong></p> </td> <td style="width:124px;height:79px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Opis nieruchomości</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:109px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Wysokość opłat<br /> z tytułu najmu<br /> <br /> </strong></p> </td> <td style="width:72px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Termin wnoszenia opłat</strong></p> </td> <td style="width:48px;height:79px;"> <p align="center"> <strong>Uwagi</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW&nbsp; RZ1S/00058326/3</p> </td> <td style="width:96px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Część działki<br /> &nbsp;nr&nbsp; 1176/7</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:179px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 1425 m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 1800 m<sup>2</sup></p> </td> <td style="width:124px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac utwardzony</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac nieutwardzony</p> </td> <td style="width:109px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,60&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,20&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;+23% VAT.</p> </td> <td style="width:72px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:179px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW&nbsp; RZ1S/00058326/3</p> </td> <td style="width:96px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Część działki<br /> nr 1176/8</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:88px;height:132px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 925 m<sup>2</sup></p> </td> <td style="width:124px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Plac</p> <p align="left"> nieutwardzony</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:109px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>0,20&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:132px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:168px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 81 m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:168px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się<br /> w budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (od strony p&oacute;łnocnej)</p> </td> <td style="width:109px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:168px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:189px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 81m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:189px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w&nbsp;budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (środkowy)</p> </td> <td style="width:109px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:189px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:142px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> KW</p> <p align="center"> RZ1S/00008330/9</p> </td> <td style="width:96px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Działka<br /> nr 1682</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Niewodna </strong></p> </td> <td style="width:88px;height:181px;"> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> 38m<sup>2</sup></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> </td> <td style="width:124px;height:181px;"> <p align="left"> Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w&nbsp;budynku magazynowym w&nbsp;Niewodnej</p> <p align="left"> (od strony południowej)</p> </td> <td style="width:109px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> <strong>1,38&nbsp;zł/m<sup>2</sup></strong></p> <p align="left"> miesięcznie</p> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> + 23%VAT</p> </td> <td style="width:72px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> <p align="left"> Określa umowa najmu</p> </td> <td style="width:48px;height:181px;"> <p align="left"> &nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left:14.15pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left:14.15pt;"> Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w&nbsp;dniach od 22.11.2018r. do 13.12.2018r./włącznie / w:</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;UG Wiśniowa</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;W sołectwach Gminy Wiśniowa</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;zamieszcza się w&nbsp;Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl</p> <p style="margin-left:11.35pt;"> -&nbsp;informację o&nbsp;wykazie zamieszcza się w&nbsp;gazecie codziennej &bdquo;Super Nowości&rdquo;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Oznaczenie

wg księgi wieczystej

Oznaczenie

 wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

 

 

 

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

 

KW  RZ1S/00058326/3

 

Część działki
 nr  1176/7

 

Wiśniowa

 

1425 m2

 

1800 m2

 

Plac utwardzony

 

Plac nieutwardzony

 

0,60 zł/m2miesięcznie

 

0,20 zł/m2

miesięcznie

 

 +23% VAT.

 

Określa umowa najmu

 

 

 

KW  RZ1S/00058326/3

 

Część działki
nr 1176/8

 

Wiśniowa

 

 

925 m2

 

 

Plac

nieutwardzony

 

 

 

 

0,20 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

81 m2

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się
w budynku magazynowym w Niewodnej

(od strony północnej)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

81m2

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w budynku magazynowym w Niewodnej

(środkowy)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

38m2

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w budynku magazynowym w Niewodnej

(od strony południowej)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 22.11.2018r. do 13.12.2018r./włącznie / w:

- UG Wiśniowa

- W sołectwach Gminy Wiśniowa

- zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl

- informację o wykazie zamieszcza się w gazecie codziennej „Super Nowości”

Oznaczenie

wg księgi wieczystej

Oznaczenie

 wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

 

 

 

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

 

KW  RZ1S/00058326/3

 

Część działki
 nr  1176/7

 

Wiśniowa

 

1425 m2

 

1800 m2

 

Plac utwardzony

 

Plac nieutwardzony

 

0,60 zł/m2

miesięcznie

 

0,20 zł/m2

miesięcznie

 

 +23% VAT.

 

Określa umowa najmu

 

 

 

KW  RZ1S/00058326/3

 

Część działki
nr 1176/8

 

Wiśniowa

 

 

925 m2

 

 

Plac

nieutwardzony

 

 

 

 

0,20 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

81 m2

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się
w budynku magazynowym w Niewodnej

(od strony północnej)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

81m2

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w budynku magazynowym w Niewodnej

(środkowy)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

38m2

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w budynku magazynowym w Niewodnej

(od strony południowej)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 22.11.2018r. do 13.12.2018r./włącznie / w:

- UG Wiśniowa

- W sołectwach Gminy Wiśniowa

- zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl

- informację o wykazie zamieszcza się w gazecie codziennej „Super Nowości”

2018-11-21 15:38:56  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 174795 o nazwie 'Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste174795
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteWykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech
category_idpuste11809
language_idpuste1
shortpusteWójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do wynajmu.
fullpuste

 

W Y K A Z

nieruchomości  przeznaczonych do wynajmu na okres do lat trzech.

Oznaczenie

wg księgi wieczystej

Oznaczenie

 wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

 

Opis nieruchomości

 

 

 

 

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłat

Uwagi

 

KW  RZ1S/00058326/3

 

Część działki
 nr  1176/7

 

Wiśniowa

 

1425 m2

 

1800 m2

 

Plac utwardzony

 

Plac nieutwardzony

 

0,60 zł/m2miesięcznie

 

0,20 zł/m2

miesięcznie

 

 +23% VAT.

 

Określa umowa najmu

 

 

 

KW  RZ1S/00058326/3

 

Część działki
nr 1176/8

 

Wiśniowa

 

 

925 m2

 

 

Plac

nieutwardzony

 

 

 

 

0,20 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

81 m2

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się
w budynku magazynowym w Niewodnej

(od strony północnej)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

81m2

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w budynku magazynowym w Niewodnej

(środkowy)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

KW

RZ1S/00008330/9

 

Działka
nr 1682

 

Niewodna

 

 

38m2

 

 

 

 

 

Lokal użytkowy -garaż znajdujący się w budynku magazynowym w Niewodnej

(od strony południowej)

 

1,38 zł/m2

miesięcznie

 

+ 23%VAT

 

Określa umowa najmu

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicach ogłoszeń w dniach od 22.11.2018r. do 13.12.2018r./włącznie / w:

- UG Wiśniowa

- W sołectwach Gminy Wiśniowa

- zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.wisniowa.pl

- informację o wykazie zamieszcza się w gazecie codziennej „Super Nowości”

publishfrompuste2018-11-21 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-wynajmu-na-okres-do-lat-trzech

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się