Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-01-28 16:12:29  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 191320 o nazwie 'Plan postępowań'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste191320
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepustePlan postępowań
category_idpuste33835
language_idpuste1
shortpustePlan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku
fullpuste

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku

publishfrompuste2019-01-28 00:00:00
_activepuste1
slugpusteplan-postepowan
2019-01-28 16:15:57  Tomasz Ścibior

Zmieniono nazwę z 'Plan postępowań' na 'Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 roku'

Pole short zmieniło wartość z 'Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku' na 'Plan postępowań w 2019 roku'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Plan postępowań o udzielenie zam&oacute;wień w 2019 roku</p> ' na '<p> Plan postępowań&nbsp; w 2019 roku</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePlan postępowańPlan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 roku
shortPlan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 rokuPlan postępowań w 2019 roku
full

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 roku

Plan postępowań  w 2019 roku

2019-01-28 16:15:57  Tomasz Ścibior

Załączono plik 500373

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1950286
user_idpuste20588
fobject_idpuste500373
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste191320
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się