Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-03-21 14:17:00  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 205798 o nazwie 'Rejestr działalności regulowanej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste205798
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteRejestr działalności regulowanej
category_idpuste36043
language_idpuste1
shortpusteRejestr, Karta informacyjna, wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej
fullpuste

Rejestr dzialalności regulowanej

Karta informacyjna

Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej

publishfrompuste2019-03-21 00:00:00
_activepuste1
slugpusterejestr-dzialalnosci-regulowanej
2019-03-21 14:17:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 525825

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2039513
user_idpuste20588
fobject_idpuste525825
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste205798
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 14:17:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 525827

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2039514
user_idpuste20588
fobject_idpuste525827
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste205798
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-03-21 14:17:00  Tomasz Ścibior

Załączono plik 525828

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2039515
user_idpuste20588
fobject_idpuste525828
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste205798
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się