Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-04-30 12:10:26  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 216864 o nazwie 'Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste216864
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
category_idpuste11654
language_idpuste1
shortpustew związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej Kożuchów Kąty - Markuszowa nr dz. ewid. 458,561,564 w m. Kożuchów oraz 612 w m. Markuszowa w km 0 275 - 0 455 oraz 0 490 - 1 744"
fullpuste

w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej Kożuchów Kąty - Markuszowa nr dz. ewid. 458,561,564 w m. Kożuchów oraz 612 w m. Markuszowa w km 0+275 - 0+455 oraz 0+490 - 1+744". 

publishfrompuste2019-04-30 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie
2019-04-30 12:10:26  Tomasz Ścibior

Pole slug zmieniło wartość z 'obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie' na '216864_obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugobwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie216864_obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-rzeszowie
2019-04-30 12:10:27  Tomasz Ścibior

Załączono plik 545105

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2108539
user_idpuste20588
fobject_idpuste545105
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste216864
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się