Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-07 08:00:08  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 218036 o nazwie 'Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste218036
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepustePostanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II o powołaniu Obwodowych Komisji Wyborczych
category_idpuste35712
language_idpuste1
shortpusteSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych
fullpuste

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

publishfrompuste2019-05-07 00:00:00
_activepuste1
slugpustepostanowienie-komisarza-wyborczego-w-rzeszowie-ii-o-powolaniu-obwodowych-komisji-wyborczych
2019-05-07 08:00:08  Tomasz Ścibior

Załączono plik 547666

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2115367
user_idpuste20588
fobject_idpuste547666
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste218036
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-07 08:00:08  Tomasz Ścibior

Załączono plik 547673

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2115368
user_idpuste20588
fobject_idpuste547673
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste218036
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-07 08:00:08  Tomasz Ścibior

Załączono plik 547674

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2115369
user_idpuste20588
fobject_idpuste547674
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste218036
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się