Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-09 12:54:50  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 220144 o nazwie 'Sprawozdania finansowe za 2018 rok'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste220144
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteSprawozdania finansowe za 2018 rok
category_idpuste26849
language_idpuste1
shortpusteŁączne sprawozdania finansowe
fullpuste

Łączne sprawozdania finansowe

publishfrompuste2019-05-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawozdania-finansowe-za-2018-rok
2019-06-17 15:25:32  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-17 15:25:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 553015

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2217808
user_idpuste20588
fobject_idpuste553015
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220144
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-17 15:25:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 553017

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2217809
user_idpuste20588
fobject_idpuste553017
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220144
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-17 15:25:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 553019

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2217810
user_idpuste20588
fobject_idpuste553019
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220144
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-17 15:25:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 553020

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2217811
user_idpuste20588
fobject_idpuste553020
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220144
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-17 15:25:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 553021

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2217812
user_idpuste20588
fobject_idpuste553021
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220144
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-17 15:25:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 553023

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2217813
user_idpuste20588
fobject_idpuste553023
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220144
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-17 15:25:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 580217

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2217814
user_idpuste20588
fobject_idpuste580217
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220144
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-17 15:25:32  Tomasz Ścibior

Załączono plik 580219

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2217815
user_idpuste20588
fobject_idpuste580219
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220144
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się