Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-10 12:06:47  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 220949 o nazwie 'Obwieszczenia '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste220949
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteObwieszczenia
category_idpuste12354
language_idpuste1
shortpustedot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów - Markuszowa - Oparówka - Wysoka Strzyżowska w km 5 963 - 7 415 wraz z przebudową przepustu w km 5 318.
fullpuste

dot. Przebudowa drogi powiatowej nr 1926 R Kożuchów - Markuszowa - Oparówka - Wysoka Strzyżowska w km 5+963 - 7+415 wraz z przebudową przepustu w km 5+318.

publishfrompuste2019-05-10 00:00:00
_activepuste1
slugpusteobwieszczenia
2019-05-10 12:07:03  Tomasz Ścibior

Pole category_id zmieniło wartość z '12354' na '11654'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1235411654
2019-05-10 12:07:03  Tomasz Ścibior

Załączono plik 555280

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2133181
user_idpuste20588
fobject_idpuste555280
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220949
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-10 12:07:03  Tomasz Ścibior

Załączono plik 555282

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2133182
user_idpuste20588
fobject_idpuste555282
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste220949
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się