Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-17 14:41:12  Tomasz Ścibior

Pole slug zmieniło wartość z 'zawiadomienie' na '224157_zawiadomienie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugzawiadomienie224157_zawiadomienie
2019-05-17 14:41:12  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 224157 o nazwie 'Zawiadomienie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste224157
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteZawiadomienie
category_idpuste11654
language_idpuste1
shortpusteWójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji dla spółek wodnych.
fullpuste

Wiśniowa, dnia 16.05.2019 r.

Ś.3032.6.2019

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Stosownie do § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiśniowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa, realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie realizacji inwestycjistanowiącego załącznik nr 1 doUchwały Nr XLVI/310/2018 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018 r., Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji dla:

 

Spółka                                                                                    Kwota

 

Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice 1                           6 500,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice II                           6 500,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Pstrągówka                            5 000,00 zł

Spółka Wodna Wodociągowa Wiśniowa                              22 000,00 zł

 

                

Zgodnie z § 5 ust.  „Regulaminu…”, uruchomienie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej ze Spółką.

 

 

            Wójt Gminy Wiśniowa

Marcin Kut

 

 

 

 

 

 

 

 

publishfrompuste2019-05-17 00:00:00
_activepuste1
slugpustezawiadomienie

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się