Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-10 16:50:16  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 231471 o nazwie 'WPF na 2018 rok'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste231471
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteWPF na 2018 rok
category_idpuste14770
language_idpuste1
shortpusteWieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniowa na 2018 rok
fullpuste

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiśniowa na 2018 rok

publishfrompuste2019-06-10 00:00:00
_activepuste1
slugpustewpf-na-2018-rok
2019-06-11 09:54:51  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-11 09:54:51  Tomasz Ścibior

Załączono plik 575875

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203443
user_idpuste20588
fobject_idpuste575875
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste231471
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:54:51  Tomasz Ścibior

Załączono plik 576094

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203444
user_idpuste20588
fobject_idpuste576094
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste231471
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:54:51  Tomasz Ścibior

Załączono plik 576095

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203445
user_idpuste20588
fobject_idpuste576095
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste231471
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:54:51  Tomasz Ścibior

Załączono plik 576096

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203446
user_idpuste20588
fobject_idpuste576096
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste231471
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:54:51  Tomasz Ścibior

Załączono plik 576097

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203447
user_idpuste20588
fobject_idpuste576097
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste231471
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:54:52  Tomasz Ścibior

Załączono plik 576098

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203448
user_idpuste20588
fobject_idpuste576098
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste231471
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:54:52  Tomasz Ścibior

Załączono plik 576099

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203449
user_idpuste20588
fobject_idpuste576099
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste231471
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:54:52  Tomasz Ścibior

Załączono plik 576100

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203450
user_idpuste20588
fobject_idpuste576100
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste231471
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-11 09:54:52  Tomasz Ścibior

Załączono plik 576102

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2203451
user_idpuste20588
fobject_idpuste576102
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste231471
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się