Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-11-04 15:26:11  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 270069 o nazwie 'Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2019/2020'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste270069
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteZimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2019/2020
category_idpuste14047
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą "Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2019/2020"
fullpuste

Zapytanie ofertowe

na zadanie pod nazwą

"Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2019/2020"

publishfrompuste2019-11-04 00:00:00
_activepuste1
slugpustezimowe-utrzymanie-drog-i-placow-pozostajacych-w-zarzadzie-gminy-wisniowa-w-sezonie-zimowym-2019-2020
2019-11-04 15:26:45  Tomasz Ścibior

Pole category_id zmieniło wartość z '14047' na '14046'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id1404714046
2019-11-15 13:15:44  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-11-15 13:15:44  Tomasz Ścibior

Załączono plik 654882

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2552010
user_idpuste20588
fobject_idpuste654882
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste270069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-15 13:15:44  Tomasz Ścibior

Załączono plik 654883

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2552011
user_idpuste20588
fobject_idpuste654883
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste270069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-15 13:15:44  Tomasz Ścibior

Załączono plik 654884

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2552012
user_idpuste20588
fobject_idpuste654884
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste270069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-15 13:15:44  Tomasz Ścibior

Załączono plik 654885

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2552013
user_idpuste20588
fobject_idpuste654885
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste270069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-15 13:15:44  Tomasz Ścibior

Załączono plik 654886

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2552014
user_idpuste20588
fobject_idpuste654886
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste270069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-15 13:15:44  Tomasz Ścibior

Załączono plik 654887

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2552015
user_idpuste20588
fobject_idpuste654887
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste270069
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-11-15 13:15:44  Tomasz Ścibior

Załączono plik 662499

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2552016
user_idpuste20588
fobject_idpuste662499
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste270069
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się