Wersje

1234
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-03-18 12:53:49  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<p> Protokoły z Sesji Rady Gminy Wiśniowa</p> ' na '<p> Poniżej zamieszane są protokoly z Sesji Rady Gminy Wiśniowa:</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Protokoły z Sesji Rady Gminy Wiśniowa

Poniżej zamieszane są protokoly z Sesji Rady Gminy Wiśniowa:

2016-06-01 14:37:17  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-08-01 16:25:22  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-10-11 07:46:18  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-10-11 08:30:00  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-11-24 14:16:51  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-01-31 15:19:01  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-05-05 14:01:50  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
10  2017-06-05 10:43:12  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
11  2017-06-21 10:38:17  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
12  2017-06-21 11:02:34  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
13  2017-09-26 15:47:21  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
14  2017-11-23 14:25:37  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2018-01-05 14:00:43  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
16  2018-03-20 15:01:36  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
17  2018-07-11 09:43:50  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
18  2018-10-12 14:31:06  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
19  2018-12-11 09:18:32  Tomasz Ścibior

Pole short zmieniło wartość z 'Protokoły z Sesji Rady Gminy Wiśniowa' na 'kadencja 2014-2018'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Poniżej zamieszane są protokoly z Sesji Rady Gminy Wiśniowa:</p> ' na '<p> Poniżej zamieszane są protokoly z Sesji Rady Gminy Wiśniowa kadencji 2014-2018:</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortProtokoły z Sesji Rady Gminy Wiśniowakadencja 2014-2018
full

Poniżej zamieszane są protokoly z Sesji Rady Gminy Wiśniowa:

Poniżej zamieszane są protokoly z Sesji Rady Gminy Wiśniowa kadencji 2014-2018:

20  2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-03-10 13:18:37  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 40845 o nazwie 'Protokoły z Sesji Rady Gminy Wiśniowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste40845
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteProtokoły z Sesji Rady Gminy Wiśniowa
category_idpuste11785
language_idpuste1
shortpusteProtokoły z Sesji Rady Gminy Wiśniowa
fullpuste

Protokoły z Sesji Rady Gminy Wiśniowa

publishfrompuste2016-03-10 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprotokoly-z-sesji-rady-gminy-wisniowa
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się