Wersje

1234
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107311

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871564
user_idpuste20588
fobject_idpuste107311
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107312

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871565
user_idpuste20588
fobject_idpuste107312
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107313

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871566
user_idpuste20588
fobject_idpuste107313
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107314

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871567
user_idpuste20588
fobject_idpuste107314
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107315

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871568
user_idpuste20588
fobject_idpuste107315
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107316

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871569
user_idpuste20588
fobject_idpuste107316
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107317

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871570
user_idpuste20588
fobject_idpuste107317
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107318

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871571
user_idpuste20588
fobject_idpuste107318
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107319

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871572
user_idpuste20588
fobject_idpuste107319
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107320

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871573
user_idpuste20588
fobject_idpuste107320
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107321

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871574
user_idpuste20588
fobject_idpuste107321
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107322

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871575
user_idpuste20588
fobject_idpuste107322
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 107323

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871576
user_idpuste20588
fobject_idpuste107323
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 111168

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871577
user_idpuste20588
fobject_idpuste111168
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 111171

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871578
user_idpuste20588
fobject_idpuste111171
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 139481

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871579
user_idpuste20588
fobject_idpuste139481
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 139482

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871580
user_idpuste20588
fobject_idpuste139482
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 139483

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871581
user_idpuste20588
fobject_idpuste139483
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 139484

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871582
user_idpuste20588
fobject_idpuste139484
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-12-11 09:30:53  Tomasz Ścibior

Załączono plik 157408

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1871583
user_idpuste20588
fobject_idpuste157408
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste40845
_attachmentpuste1
_activepuste1
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się