Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-07-28 12:41:57  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 60564 o nazwie 'Wieloletnia Prognoza Finansowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste60564
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteWieloletnia Prognoza Finansowa
category_idpuste14770
language_idpuste1
shortpusteWPF
fullpuste

Wielolenia Prognoza Finansowa

publishfrompuste2016-07-28 00:00:00
_activepuste1
slugpustewieloletnia-prognoza-finansowa
2016-07-28 12:47:28  Tomasz Ścibior

Zmieniono nazwę z 'Wieloletnia Prognoza Finansowa' na 'Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wielolenia Prognoza Finansowa</p> ' na '<p> Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWieloletnia Prognoza FinansowaWieloletnia Prognoza Finansowa 2016
full

Wielolenia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2016

2016-07-28 14:23:10  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-07-28 14:23:10  Tomasz Ścibior

Załączono plik 156807

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste571976
user_idpuste20588
fobject_idpuste156807
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste60564
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-07-28 14:23:10  Tomasz Ścibior

Załączono plik 156894

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste571977
user_idpuste20588
fobject_idpuste156894
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste60564
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się