Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-08-18 14:00:53  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 61870 o nazwie 'Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste61870
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepustePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa
category_idpuste14046
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe na zadanie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa"
fullpuste

Dokumenty do pobrania:

publishfrompuste2016-08-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprzebudowa-drogi-wojewodzkiej-nr-988-babica-warzyce-polegajaca-na-budowie-chodnika-w-km-26-495-26-760-str-lewa-i-w-km-26-754-26-775-64-str-prawa-w-m-wisniowa
2016-08-19 07:28:04  Tomasz Ścibior

Zmieniono nazwę z 'Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa' na 'Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa"'

Pole short zmieniło wartość z 'Zapytanie ofertowe na zadanie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa"' na 'Zapytanie ofertowe na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa"'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
namePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. WiśniowaWykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa"
shortZapytanie ofertowe na zadanie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa"Zapytanie ofertowe na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania:"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa"
2016-09-05 15:14:31  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-09-05 15:14:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 163228

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste605315
user_idpuste20588
fobject_idpuste163228
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste61870
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-09-05 15:14:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 163230

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste605316
user_idpuste20588
fobject_idpuste163230
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste61870
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-09-05 15:14:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 163231

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste605317
user_idpuste20588
fobject_idpuste163231
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste61870
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-09-05 15:14:31  Tomasz Ścibior

Załączono plik 167133

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste605318
user_idpuste20588
fobject_idpuste167133
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste61870
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się