Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-08-22 12:58:20  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 62121 o nazwie 'Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej wraz z symulacją kosztów zabezpieczenia osuwiska w obrębie działek 989, 1127/1 i 1140 w miejscowości Różanka, wraz z odbudową drogi gminnej Różanka- Grodzisko-Rola, oraz zabezpieczenie osuwiska w obrębie działek 317, 320/2 w miejscowości Kozłówek, wraz z odbudową drogi gminnej Kozłówek Podlas Cyranówka'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste62121
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteWykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej wraz z symulacją kosztów zabezpieczenia osuwiska w obrębie działek 989, 1127/1 i 1140 w miejscowości Różanka, wraz z odbudową drogi gminnej Różanka- Grodzisko-Rola, oraz zabezpieczenie osuwiska w obrębie działek 317, 320/2 w miejscowości Kozłówek, wraz z odbudową drogi gminnej Kozłówek Podlas Cyranówka
category_idpuste14046
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn: "Wykonanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej wraz z symulacją kosztów zabezpieczenia osuwiska w obrębie działek 989, 1127/1 i 1140 w miejscowości Różanka, wraz z odbudową drogi gminnej Różanka- Grodzisko-Rola, oraz zabezpieczenie osuwiska w obrębie działek 317, 320/2 w miejscowości Kozłówek, wraz z odbudową drogi gminnej Kozłówek Podlas Cyranówka"
fullpuste

Dokumenty do pobrania:

publishfrompuste2016-08-22 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykonanie-dokumentacji-geologiczno-inzynierskiej-wraz-z-symulacja-kosztow-zabezpieczenia-osuwiska-w-obrebie-dzialek-989-1127-1-i-1140-w-miejscowosci-rozanka-wraz-z-odbudowa-drogi-gminnej-rozanka-grodzisko-rola-oraz-zabezpieczenie-osuwiska-w-obrebie-dzialek
2016-08-31 17:41:21  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-08-31 17:41:21  Tomasz Ścibior

Załączono plik 163886

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste602227
user_idpuste20588
fobject_idpuste163886
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste62121
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-08-31 17:41:21  Tomasz Ścibior

Załączono plik 163887

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste602228
user_idpuste20588
fobject_idpuste163887
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste62121
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-08-31 17:41:21  Tomasz Ścibior

Załączono plik 163888

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste602229
user_idpuste20588
fobject_idpuste163888
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste62121
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-08-31 17:41:21  Tomasz Ścibior

Załączono plik 163889

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste602230
user_idpuste20588
fobject_idpuste163889
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste62121
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-08-31 17:41:21  Tomasz Ścibior

Załączono plik 166279

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste602231
user_idpuste20588
fobject_idpuste166279
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste62121
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się