Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-10-25 13:16:27  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 67610 o nazwie 'Wykaz Sołtysow i Rad Sołeckich'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste67610
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteWykaz Sołtysow i Rad Sołeckich
category_idpuste16503
language_idpuste1
shortpusteSołtysi z terenu gminy Wiśniowa oraz dane kontaktowe, składy Rad Sołeckich.
fullpuste

Sołtysi

1. Pstrągówka – Furtek Bogusław, tel. 17 2770 362
2. Jazowa –  Rymarska-Wójtowicz Renata, tel. 723 714 517
3. Jaszczurowa –  Ciołkosz Małgorzata, tel. 694 203 348
4. Kożuchów – Miga Zbigniew, tel. 507 014 097
5. Wiśniowa – Salamon Michał, tel. 796 198 508
6. Niewodna – Tomaszewski Zenon, tel. 17 2775 223
7. Szufnarowa – Boruta Zofia, tel. 17 2775 424
8. Kalembina – Zięba Adam, tel. 17 2775 876
9. Kozłówek – Jakobsze Kazimierz, tel. 739 040954
10. Tułkowice – Rokosz Stanisław, tel. 505 351 419
11. Różanka – Strzępek Ryszard, tel. 17 2775 162
12. Oparówka – Lodarska Agata, tel. 880 071 144
13. Markuszowa – Świstak Eugeniusz, tel. 17 2776 129

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
1. Jaskółka Józef
2. Leń Wiesław
3. Łękawski Jan
4. Mularski Wiesław
5. Petka Stanisław
6. Petka Wojciech

Rada sołecka w Jazowej
1. Dziok Celestyn
2. Sondej Roman
3. Śliwa Paweł

Rada sołecka w Jaszczurowej
1. Chmura Edward
2. Ozga Zbigniew
3. Panocha Irena
4. Przybylski Józef
5. Wrześniak Renata

Rada sołecka w Kożuchowie
1. Gruszczyński Rafał
2. Nizicka Anna
3. Oparowski Bogusław
4. Petka Jarosław
5. Zięba Bronisław
6. Zięba Krystyna

Rada sołecka w Wiśniowej
1. Salamon Michał
2. Gąsior Wanda
3. Nowak Marta
4. Ozga Mateusz
5. Ozga Zdzisław
6. Ziobro Łukasz
7. Grela Augustyn
8. Pastuszak Marta
9. Zagórski Paweł

Rada sołecka w Niewodnej
1. Bełch Wiesława
2. Bradliński Sławomir
3. Furtek Paweł
4. Godek Janusz
5. Tęczar Julian
6. Wnęk Andrzej

Rada sołecka w Szufnarowej
1. Petka Zenon
2. Bobek Robert
3. Gazda Dariusz
4. Wójcik Elżbieta
5. Kalisztan Stanisław
6. Żołnierowski Leszek

Rada sołecka w Kalembinie
1. Kiczek Ewa
2. Tęcza Jan
3. Tęczar Jarosław
4. Szaro Jan
5. Wawrzonek Jakub

Rada sołecka w Kozłówku
1. Betleja Jadwiga
2. Furtek Kazimierz
3. Furtek Ryszard
4. Kut Józef
5. Śliwa Paweł
6. Wójcik Paweł

Rada sołecka w Tułkowicach
1. Opoń Krzysztof
2. Michalski Jan
3. Mularz Małgorzata
4. Mularz Tadeusz
5. Szypuła Aleksander
6. Wójcik Edward

Rada sołecka w Różance
1. Cynarski Józef
2. Frodyma Stanisław
3. Szaro Tadeusz
4. Warchoł Piotr
5. Włodyka Grzegorz
6. Wójcik Agata

Rada sołecka w Oparówce
1. Bryda Bogdan
2. Konicka Bernadeta
3. Kozimor Józef
4. Mikuszewski Tadeusz
5. Modliszewski Leszek
6. Pająk Lucyna

Rada sołecka w Markuszowej
1. Kulawiak Jan
2. Niemiec Bogdan
3. Saletnik Stanisława
4. Michalski Tadeusz
5. Nowak Emil
6. Saletnik Władysław

publishfrompuste2016-10-25 00:00:00
_activepuste1
slugpustewykaz-soltysow-i-rad-soleckich
2016-10-25 13:17:13  Tomasz Ścibior

Zmieniono nazwę z 'Wykaz Sołtysow i Rad Sołeckich' na 'Wykaz Sołtysów i Rad Sołeckich'

Pole full zmieniło wartość z '<h4> <span style="text-decoration: underline;">Sołtysi</span></h4> <p> 1. <strong>Pstrąg&oacute;wka &ndash; Furtek Bogusław</strong>, tel. 17 2770 362<br /> 2. <strong>Jazowa &ndash; &nbsp;Rymarska-W&oacute;jtowicz Renata</strong>, tel. 723 714 517<br /> 3. <strong>Jaszczurowa &ndash; &nbsp;Ciołkosz Małgorzata</strong>, tel. 694 203 348<br /> 4. <strong>Kożuch&oacute;w &ndash; Miga Zbigniew</strong>, tel. 507 014 097<br /> 5. <strong>Wiśniowa &ndash; Salamon Michał</strong>, tel. 796 198 508<br /> 6.<strong> Niewodna &ndash; Tomaszewski Zenon, </strong>tel. 17 2775 223<br /> 7. <strong>Szufnarowa &ndash; Boruta Zofia</strong>, tel. 17 2775 424<br /> 8. <strong>Kalembina &ndash; Zięba Adam</strong>, tel. 17 2775 876<br /> 9. <strong>Kozł&oacute;wek &ndash; Jakobsze Kazimierz</strong>, tel. 739 040954<br /> 10. <strong>Tułkowice &ndash; Rokosz Stanisław</strong>, tel. 505 351 419<br /> 11. <strong>R&oacute;żanka &ndash; Strzępek Ryszard</strong>, tel. 17 2775 162<br /> 12. <strong>Opar&oacute;wka &ndash; Lodarska Agata</strong>, tel. 880 071 144<br /> 13.&nbsp;<strong>Markuszowa &ndash; Świstak Eugeniusz</strong>, tel. 17 2776 129</p> <h4> Rady Sołeckie</h4> <p> <strong>Rada sołecka w Pstrąg&oacute;wce</strong><br /> 1. Jask&oacute;łka J&oacute;zef<br /> 2. Leń Wiesław<br /> 3. Łękawski Jan<br /> 4. Mularski Wiesław<br /> 5. Petka Stanisław<br /> 6. Petka Wojciech</p> <p> <strong>Rada sołecka w Jazowej</strong><br /> 1. Dziok Celestyn<br /> 2. Sondej Roman<br /> 3. Śliwa Paweł</p> <p> <strong>Rada sołecka w Jaszczurowej</strong><br /> 1. Chmura Edward<br /> 2. Ozga Zbigniew<br /> 3. Panocha Irena<br /> 4. Przybylski J&oacute;zef<br /> 5. Wrześniak Renata</p> <p> <strong>Rada sołecka w Kożuchowie</strong><br /> 1. Gruszczyński Rafał<br /> 2. Nizicka Anna<br /> 3. Oparowski Bogusław<br /> 4. Petka Jarosław<br /> 5. Zięba Bronisław<br /> 6. Zięba Krystyna</p> <p> <strong>Rada sołecka w Wiśniowej</strong><br /> 1. Salamon Michał<br /> 2. Gąsior Wanda<br /> 3. Nowak Marta<br /> 4. Ozga Mateusz<br /> 5. Ozga Zdzisław<br /> 6. Ziobro Łukasz<br /> 7. Grela Augustyn<br /> 8. Pastuszak Marta<br /> 9. Zag&oacute;rski Paweł</p> <p> <strong>Rada sołecka w Niewodnej</strong><br /> 1. Bełch Wiesława<br /> 2. Bradliński Sławomir<br /> 3. Furtek Paweł<br /> 4. Godek Janusz<br /> 5. Tęczar Julian<br /> 6. Wnęk Andrzej</p> <p> <strong>Rada sołecka w Szufnarowej</strong><br /> 1. Petka Zenon<br /> 2. Bobek Robert<br /> 3. Gazda Dariusz<br /> 4. W&oacute;jcik Elżbieta<br /> 5. Kalisztan Stanisław<br /> 6. Żołnierowski Leszek</p> <p> <strong>Rada sołecka w Kalembinie</strong><br /> 1. Kiczek Ewa<br /> 2. Tęcza Jan<br /> 3. Tęczar Jarosław<br /> 4. Szaro Jan<br /> 5. Wawrzonek Jakub</p> <p> <strong>Rada sołecka w Kozł&oacute;wku</strong><br /> 1. Betleja Jadwiga<br /> 2. Furtek Kazimierz<br /> 3. Furtek Ryszard<br /> 4. Kut J&oacute;zef<br /> 5. Śliwa Paweł<br /> 6. W&oacute;jcik Paweł</p> <p> <strong>Rada sołecka w Tułkowicach</strong><br /> 1. Opoń Krzysztof<br /> 2. Michalski Jan<br /> 3. Mularz Małgorzata<br /> 4. Mularz Tadeusz<br /> 5. Szypuła Aleksander<br /> 6. W&oacute;jcik Edward</p> <p> <strong>Rada sołecka w R&oacute;żance</strong><br /> 1. Cynarski J&oacute;zef<br /> 2. Frodyma Stanisław<br /> 3. Szaro Tadeusz<br /> 4. Warchoł Piotr<br /> 5. Włodyka Grzegorz<br /> 6. W&oacute;jcik Agata</p> <p> <strong>Rada sołecka w Opar&oacute;wce</strong><br /> 1. Bryda Bogdan<br /> 2. Konicka Bernadeta<br /> 3. Kozimor J&oacute;zef<br /> 4. Mikuszewski Tadeusz<br /> 5. Modliszewski Leszek<br /> 6. Pająk Lucyna</p> <p> <strong>Rada sołecka w Markuszowej</strong><br /> 1. Kulawiak Jan<br /> 2. Niemiec Bogdan<br /> 3. Saletnik Stanisława<br /> 4. Michalski Tadeusz<br /> 5. Nowak Emil<br /> 6. Saletnik Władysław</p> ' na '<h2> <span style="text-decoration: underline;">Sołtysi</span></h2> <p> 1. <strong>Pstrąg&oacute;wka &ndash; Furtek Bogusław</strong>, tel. 17 2770 362<br /> 2. <strong>Jazowa &ndash; &nbsp;Rymarska-W&oacute;jtowicz Renata</strong>, tel. 723 714 517<br /> 3. <strong>Jaszczurowa &ndash; &nbsp;Ciołkosz Małgorzata</strong>, tel. 694 203 348<br /> 4. <strong>Kożuch&oacute;w &ndash; Miga Zbigniew</strong>, tel. 507 014 097<br /> 5. <strong>Wiśniowa &ndash; Salamon Michał</strong>, tel. 796 198 508<br /> 6.<strong> Niewodna &ndash; Tomaszewski Zenon, </strong>tel. 17 2775 223<br /> 7. <strong>Szufnarowa &ndash; Boruta Zofia</strong>, tel. 17 2775 424<br /> 8. <strong>Kalembina &ndash; Zięba Adam</strong>, tel. 17 2775 876<br /> 9. <strong>Kozł&oacute;wek &ndash; Jakobsze Kazimierz</strong>, tel. 739 040954<br /> 10. <strong>Tułkowice &ndash; Rokosz Stanisław</strong>, tel. 505 351 419<br /> 11. <strong>R&oacute;żanka &ndash; Strzępek Ryszard</strong>, tel. 17 2775 162<br /> 12. <strong>Opar&oacute;wka &ndash; Lodarska Agata</strong>, tel. 880 071 144<br /> 13.&nbsp;<strong>Markuszowa &ndash; Świstak Eugeniusz</strong>, tel. 17 2776 129</p> <h4> &nbsp;</h4> <h4> &nbsp;</h4> <h2> Rady Sołeckie</h2> <p> <strong>Rada sołecka w Pstrąg&oacute;wce</strong><br /> 1. Jask&oacute;łka J&oacute;zef<br /> 2. Leń Wiesław<br /> 3. Łękawski Jan<br /> 4. Mularski Wiesław<br /> 5. Petka Stanisław<br /> 6. Petka Wojciech</p> <p> <strong>Rada sołecka w Jazowej</strong><br /> 1. Dziok Celestyn<br /> 2. Sondej Roman<br /> 3. Śliwa Paweł</p> <p> <strong>Rada sołecka w Jaszczurowej</strong><br /> 1. Chmura Edward<br /> 2. Ozga Zbigniew<br /> 3. Panocha Irena<br /> 4. Przybylski J&oacute;zef<br /> 5. Wrześniak Renata</p> <p> <strong>Rada sołecka w Kożuchowie</strong><br /> 1. Gruszczyński Rafał<br /> 2. Nizicka Anna<br /> 3. Oparowski Bogusław<br /> 4. Petka Jarosław<br /> 5. Zięba Bronisław<br /> 6. Zięba Krystyna</p> <p> <strong>Rada sołecka w Wiśniowej</strong><br /> 1. Salamon Michał<br /> 2. Gąsior Wanda<br /> 3. Nowak Marta<br /> 4. Ozga Mateusz<br /> 5. Ozga Zdzisław<br /> 6. Ziobro Łukasz<br /> 7. Grela Augustyn<br /> 8. Pastuszak Marta<br /> 9. Zag&oacute;rski Paweł</p> <p> <strong>Rada sołecka w Niewodnej</strong><br /> 1. Bełch Wiesława<br /> 2. Bradliński Sławomir<br /> 3. Furtek Paweł<br /> 4. Godek Janusz<br /> 5. Tęczar Julian<br /> 6. Wnęk Andrzej</p> <p> <strong>Rada sołecka w Szufnarowej</strong><br /> 1. Petka Zenon<br /> 2. Bobek Robert<br /> 3. Gazda Dariusz<br /> 4. W&oacute;jcik Elżbieta<br /> 5. Kalisztan Stanisław<br /> 6. Żołnierowski Leszek</p> <p> <strong>Rada sołecka w Kalembinie</strong><br /> 1. Kiczek Ewa<br /> 2. Tęcza Jan<br /> 3. Tęczar Jarosław<br /> 4. Szaro Jan<br /> 5. Wawrzonek Jakub</p> <p> <strong>Rada sołecka w Kozł&oacute;wku</strong><br /> 1. Betleja Jadwiga<br /> 2. Furtek Kazimierz<br /> 3. Furtek Ryszard<br /> 4. Kut J&oacute;zef<br /> 5. Śliwa Paweł<br /> 6. W&oacute;jcik Paweł</p> <p> <strong>Rada sołecka w Tułkowicach</strong><br /> 1. Opoń Krzysztof<br /> 2. Michalski Jan<br /> 3. Mularz Małgorzata<br /> 4. Mularz Tadeusz<br /> 5. Szypuła Aleksander<br /> 6. W&oacute;jcik Edward</p> <p> <strong>Rada sołecka w R&oacute;żance</strong><br /> 1. Cynarski J&oacute;zef<br /> 2. Frodyma Stanisław<br /> 3. Szaro Tadeusz<br /> 4. Warchoł Piotr<br /> 5. Włodyka Grzegorz<br /> 6. W&oacute;jcik Agata</p> <p> <strong>Rada sołecka w Opar&oacute;wce</strong><br /> 1. Bryda Bogdan<br /> 2. Konicka Bernadeta<br /> 3. Kozimor J&oacute;zef<br /> 4. Mikuszewski Tadeusz<br /> 5. Modliszewski Leszek<br /> 6. Pająk Lucyna</p> <p> <strong>Rada sołecka w Markuszowej</strong><br /> 1. Kulawiak Jan<br /> 2. Niemiec Bogdan<br /> 3. Saletnik Stanisława<br /> 4. Michalski Tadeusz<br /> 5. Nowak Emil<br /> 6. Saletnik Władysław</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWykaz Sołtysow i Rad SołeckichWykaz Sołtysów i Rad Sołeckich
full

Sołtysi

1. Pstrągówka – Furtek Bogusław, tel. 17 2770 362
2. Jazowa –  Rymarska-Wójtowicz Renata, tel. 723 714 517
3. Jaszczurowa –  Ciołkosz Małgorzata, tel. 694 203 348
4. Kożuchów – Miga Zbigniew, tel. 507 014 097
5. Wiśniowa – Salamon Michał, tel. 796 198 508
6. Niewodna – Tomaszewski Zenon, tel. 17 2775 223
7. Szufnarowa – Boruta Zofia, tel. 17 2775 424
8. Kalembina – Zięba Adam, tel. 17 2775 876
9. Kozłówek – Jakobsze Kazimierz, tel. 739 040954
10. Tułkowice – Rokosz Stanisław, tel. 505 351 419
11. Różanka – Strzępek Ryszard, tel. 17 2775 162
12. Oparówka – Lodarska Agata, tel. 880 071 144
13. Markuszowa – Świstak Eugeniusz, tel. 17 2776 129

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
1. Jaskółka Józef
2. Leń Wiesław
3. Łękawski Jan
4. Mularski Wiesław
5. Petka Stanisław
6. Petka Wojciech

Rada sołecka w Jazowej
1. Dziok Celestyn
2. Sondej Roman
3. Śliwa Paweł

Rada sołecka w Jaszczurowej
1. Chmura Edward
2. Ozga Zbigniew
3. Panocha Irena
4. Przybylski Józef
5. Wrześniak Renata

Rada sołecka w Kożuchowie
1. Gruszczyński Rafał
2. Nizicka Anna
3. Oparowski Bogusław
4. Petka Jarosław
5. Zięba Bronisław
6. Zięba Krystyna

Rada sołecka w Wiśniowej
1. Salamon Michał
2. Gąsior Wanda
3. Nowak Marta
4. Ozga Mateusz
5. Ozga Zdzisław
6. Ziobro Łukasz
7. Grela Augustyn
8. Pastuszak Marta
9. Zagórski Paweł

Rada sołecka w Niewodnej
1. Bełch Wiesława
2. Bradliński Sławomir
3. Furtek Paweł
4. Godek Janusz
5. Tęczar Julian
6. Wnęk Andrzej

Rada sołecka w Szufnarowej
1. Petka Zenon
2. Bobek Robert
3. Gazda Dariusz
4. Wójcik Elżbieta
5. Kalisztan Stanisław
6. Żołnierowski Leszek

Rada sołecka w Kalembinie
1. Kiczek Ewa
2. Tęcza Jan
3. Tęczar Jarosław
4. Szaro Jan
5. Wawrzonek Jakub

Rada sołecka w Kozłówku
1. Betleja Jadwiga
2. Furtek Kazimierz
3. Furtek Ryszard
4. Kut Józef
5. Śliwa Paweł
6. Wójcik Paweł

Rada sołecka w Tułkowicach
1. Opoń Krzysztof
2. Michalski Jan
3. Mularz Małgorzata
4. Mularz Tadeusz
5. Szypuła Aleksander
6. Wójcik Edward

Rada sołecka w Różance
1. Cynarski Józef
2. Frodyma Stanisław
3. Szaro Tadeusz
4. Warchoł Piotr
5. Włodyka Grzegorz
6. Wójcik Agata

Rada sołecka w Oparówce
1. Bryda Bogdan
2. Konicka Bernadeta
3. Kozimor Józef
4. Mikuszewski Tadeusz
5. Modliszewski Leszek
6. Pająk Lucyna

Rada sołecka w Markuszowej
1. Kulawiak Jan
2. Niemiec Bogdan
3. Saletnik Stanisława
4. Michalski Tadeusz
5. Nowak Emil
6. Saletnik Władysław

Sołtysi

1. Pstrągówka – Furtek Bogusław, tel. 17 2770 362
2. Jazowa –  Rymarska-Wójtowicz Renata, tel. 723 714 517
3. Jaszczurowa –  Ciołkosz Małgorzata, tel. 694 203 348
4. Kożuchów – Miga Zbigniew, tel. 507 014 097
5. Wiśniowa – Salamon Michał, tel. 796 198 508
6. Niewodna – Tomaszewski Zenon, tel. 17 2775 223
7. Szufnarowa – Boruta Zofia, tel. 17 2775 424
8. Kalembina – Zięba Adam, tel. 17 2775 876
9. Kozłówek – Jakobsze Kazimierz, tel. 739 040954
10. Tułkowice – Rokosz Stanisław, tel. 505 351 419
11. Różanka – Strzępek Ryszard, tel. 17 2775 162
12. Oparówka – Lodarska Agata, tel. 880 071 144
13. Markuszowa – Świstak Eugeniusz, tel. 17 2776 129

 

 

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
1. Jaskółka Józef
2. Leń Wiesław
3. Łękawski Jan
4. Mularski Wiesław
5. Petka Stanisław
6. Petka Wojciech

Rada sołecka w Jazowej
1. Dziok Celestyn
2. Sondej Roman
3. Śliwa Paweł

Rada sołecka w Jaszczurowej
1. Chmura Edward
2. Ozga Zbigniew
3. Panocha Irena
4. Przybylski Józef
5. Wrześniak Renata

Rada sołecka w Kożuchowie
1. Gruszczyński Rafał
2. Nizicka Anna
3. Oparowski Bogusław
4. Petka Jarosław
5. Zięba Bronisław
6. Zięba Krystyna

Rada sołecka w Wiśniowej
1. Salamon Michał
2. Gąsior Wanda
3. Nowak Marta
4. Ozga Mateusz
5. Ozga Zdzisław
6. Ziobro Łukasz
7. Grela Augustyn
8. Pastuszak Marta
9. Zagórski Paweł

Rada sołecka w Niewodnej
1. Bełch Wiesława
2. Bradliński Sławomir
3. Furtek Paweł
4. Godek Janusz
5. Tęczar Julian
6. Wnęk Andrzej

Rada sołecka w Szufnarowej
1. Petka Zenon
2. Bobek Robert
3. Gazda Dariusz
4. Wójcik Elżbieta
5. Kalisztan Stanisław
6. Żołnierowski Leszek

Rada sołecka w Kalembinie
1. Kiczek Ewa
2. Tęcza Jan
3. Tęczar Jarosław
4. Szaro Jan
5. Wawrzonek Jakub

Rada sołecka w Kozłówku
1. Betleja Jadwiga
2. Furtek Kazimierz
3. Furtek Ryszard
4. Kut Józef
5. Śliwa Paweł
6. Wójcik Paweł

Rada sołecka w Tułkowicach
1. Opoń Krzysztof
2. Michalski Jan
3. Mularz Małgorzata
4. Mularz Tadeusz
5. Szypuła Aleksander
6. Wójcik Edward

Rada sołecka w Różance
1. Cynarski Józef
2. Frodyma Stanisław
3. Szaro Tadeusz
4. Warchoł Piotr
5. Włodyka Grzegorz
6. Wójcik Agata

Rada sołecka w Oparówce
1. Bryda Bogdan
2. Konicka Bernadeta
3. Kozimor Józef
4. Mikuszewski Tadeusz
5. Modliszewski Leszek
6. Pająk Lucyna

Rada sołecka w Markuszowej
1. Kulawiak Jan
2. Niemiec Bogdan
3. Saletnik Stanisława
4. Michalski Tadeusz
5. Nowak Emil
6. Saletnik Władysław

2019-05-09 13:51:17  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<h2> <span style="text-decoration: underline;">Sołtysi</span></h2> <p> 1. <strong>Pstrąg&oacute;wka &ndash; Furtek Bogusław</strong>, tel. 17 2770 362<br /> 2. <strong>Jazowa &ndash; &nbsp;Rymarska-W&oacute;jtowicz Renata</strong>, tel. 723 714 517<br /> 3. <strong>Jaszczurowa &ndash; &nbsp;Ciołkosz Małgorzata</strong>, tel. 694 203 348<br /> 4. <strong>Kożuch&oacute;w &ndash; Miga Zbigniew</strong>, tel. 507 014 097<br /> 5. <strong>Wiśniowa &ndash; Salamon Michał</strong>, tel. 796 198 508<br /> 6.<strong> Niewodna &ndash; Tomaszewski Zenon, </strong>tel. 17 2775 223<br /> 7. <strong>Szufnarowa &ndash; Boruta Zofia</strong>, tel. 17 2775 424<br /> 8. <strong>Kalembina &ndash; Zięba Adam</strong>, tel. 17 2775 876<br /> 9. <strong>Kozł&oacute;wek &ndash; Jakobsze Kazimierz</strong>, tel. 739 040954<br /> 10. <strong>Tułkowice &ndash; Rokosz Stanisław</strong>, tel. 505 351 419<br /> 11. <strong>R&oacute;żanka &ndash; Strzępek Ryszard</strong>, tel. 17 2775 162<br /> 12. <strong>Opar&oacute;wka &ndash; Lodarska Agata</strong>, tel. 880 071 144<br /> 13.&nbsp;<strong>Markuszowa &ndash; Świstak Eugeniusz</strong>, tel. 17 2776 129</p> <h4> &nbsp;</h4> <h4> &nbsp;</h4> <h2> Rady Sołeckie</h2> <p> <strong>Rada sołecka w Pstrąg&oacute;wce</strong><br /> 1. Jask&oacute;łka J&oacute;zef<br /> 2. Leń Wiesław<br /> 3. Łękawski Jan<br /> 4. Mularski Wiesław<br /> 5. Petka Stanisław<br /> 6. Petka Wojciech</p> <p> <strong>Rada sołecka w Jazowej</strong><br /> 1. Dziok Celestyn<br /> 2. Sondej Roman<br /> 3. Śliwa Paweł</p> <p> <strong>Rada sołecka w Jaszczurowej</strong><br /> 1. Chmura Edward<br /> 2. Ozga Zbigniew<br /> 3. Panocha Irena<br /> 4. Przybylski J&oacute;zef<br /> 5. Wrześniak Renata</p> <p> <strong>Rada sołecka w Kożuchowie</strong><br /> 1. Gruszczyński Rafał<br /> 2. Nizicka Anna<br /> 3. Oparowski Bogusław<br /> 4. Petka Jarosław<br /> 5. Zięba Bronisław<br /> 6. Zięba Krystyna</p> <p> <strong>Rada sołecka w Wiśniowej</strong><br /> 1. Salamon Michał<br /> 2. Gąsior Wanda<br /> 3. Nowak Marta<br /> 4. Ozga Mateusz<br /> 5. Ozga Zdzisław<br /> 6. Ziobro Łukasz<br /> 7. Grela Augustyn<br /> 8. Pastuszak Marta<br /> 9. Zag&oacute;rski Paweł</p> <p> <strong>Rada sołecka w Niewodnej</strong><br /> 1. Bełch Wiesława<br /> 2. Bradliński Sławomir<br /> 3. Furtek Paweł<br /> 4. Godek Janusz<br /> 5. Tęczar Julian<br /> 6. Wnęk Andrzej</p> <p> <strong>Rada sołecka w Szufnarowej</strong><br /> 1. Petka Zenon<br /> 2. Bobek Robert<br /> 3. Gazda Dariusz<br /> 4. W&oacute;jcik Elżbieta<br /> 5. Kalisztan Stanisław<br /> 6. Żołnierowski Leszek</p> <p> <strong>Rada sołecka w Kalembinie</strong><br /> 1. Kiczek Ewa<br /> 2. Tęcza Jan<br /> 3. Tęczar Jarosław<br /> 4. Szaro Jan<br /> 5. Wawrzonek Jakub</p> <p> <strong>Rada sołecka w Kozł&oacute;wku</strong><br /> 1. Betleja Jadwiga<br /> 2. Furtek Kazimierz<br /> 3. Furtek Ryszard<br /> 4. Kut J&oacute;zef<br /> 5. Śliwa Paweł<br /> 6. W&oacute;jcik Paweł</p> <p> <strong>Rada sołecka w Tułkowicach</strong><br /> 1. Opoń Krzysztof<br /> 2. Michalski Jan<br /> 3. Mularz Małgorzata<br /> 4. Mularz Tadeusz<br /> 5. Szypuła Aleksander<br /> 6. W&oacute;jcik Edward</p> <p> <strong>Rada sołecka w R&oacute;żance</strong><br /> 1. Cynarski J&oacute;zef<br /> 2. Frodyma Stanisław<br /> 3. Szaro Tadeusz<br /> 4. Warchoł Piotr<br /> 5. Włodyka Grzegorz<br /> 6. W&oacute;jcik Agata</p> <p> <strong>Rada sołecka w Opar&oacute;wce</strong><br /> 1. Bryda Bogdan<br /> 2. Konicka Bernadeta<br /> 3. Kozimor J&oacute;zef<br /> 4. Mikuszewski Tadeusz<br /> 5. Modliszewski Leszek<br /> 6. Pająk Lucyna</p> <p> <strong>Rada sołecka w Markuszowej</strong><br /> 1. Kulawiak Jan<br /> 2. Niemiec Bogdan<br /> 3. Saletnik Stanisława<br /> 4. Michalski Tadeusz<br /> 5. Nowak Emil<br /> 6. Saletnik Władysław</p> ' na '<h2> <span style="text-decoration: underline;">Sołtysi</span></h2> <p> 1. <strong>Pstrąg&oacute;wka &ndash; Furtek Bogusław</strong><br /> 2. <strong>Jazowa &ndash; &nbsp;Rymarska-W&oacute;jtowicz Renata</strong><br /> 3. <strong>Jaszczurowa &ndash; &nbsp;Ciołkosz Małgorzata</strong><br /> 4. <strong>Kożuch&oacute;w &ndash; Adam Zięba</strong><br /> 5. <strong>Wiśniowa &ndash; Zofia Cierpiał</strong><br /> 6.<strong> Niewodna &ndash; Tomaszewski Zenon</strong><br /> 7. <strong>Szufnarowa &ndash; Boruta Zofia</strong><br /> 8. <strong>Kalembina &ndash; Zięba Adam</strong><br /> 9. <strong>Kozł&oacute;wek &ndash; Jakobsze Kazimierz</strong><br /> 10. <strong>Tułkowice &ndash; Rokosz Stanisław</strong><br /> 11. <strong>R&oacute;żanka &ndash; Strzępek Ryszard</strong><br /> 12. <strong>Opar&oacute;wka &ndash; Lodarska Agata</strong><br /> 13.&nbsp;<strong>Markuszowa &ndash; Świstak Eugeniusz</strong></p> <h4> &nbsp;</h4> <h2> Rady Sołeckie</h2> <p> <strong>Rada sołecka w Pstrąg&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jazowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jaszczurowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kożuchowie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Wiśniowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Niewodnej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Szufnarowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kalembinie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kozł&oacute;wku</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Tułkowicach</strong><br /> <strong>Rada sołecka w R&oacute;żance</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Opar&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Markuszowej</strong><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sołtysi

1. Pstrągówka – Furtek Bogusław, tel. 17 2770 362
2. Jazowa –  Rymarska-Wójtowicz Renata, tel. 723 714 517
3. Jaszczurowa –  Ciołkosz Małgorzata, tel. 694 203 348
4. Kożuchów – Miga Zbigniew, tel. 507 014 097
5. Wiśniowa – Salamon Michał, tel. 796 198 508
6. Niewodna – Tomaszewski Zenon, tel. 17 2775 223
7. Szufnarowa – Boruta Zofia, tel. 17 2775 424
8. Kalembina – Zięba Adam, tel. 17 2775 876
9. Kozłówek – Jakobsze Kazimierz, tel. 739 040954
10. Tułkowice – Rokosz Stanisław, tel. 505 351 419
11. Różanka – Strzępek Ryszard, tel. 17 2775 162
12. Oparówka – Lodarska Agata, tel. 880 071 144
13. Markuszowa – Świstak Eugeniusz, tel. 17 2776 129

 

 

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
1. Jaskółka Józef
2. Leń Wiesław
3. Łękawski Jan
4. Mularski Wiesław
5. Petka Stanisław
6. Petka Wojciech

Rada sołecka w Jazowej
1. Dziok Celestyn
2. Sondej Roman
3. Śliwa Paweł

Rada sołecka w Jaszczurowej
1. Chmura Edward
2. Ozga Zbigniew
3. Panocha Irena
4. Przybylski Józef
5. Wrześniak Renata

Rada sołecka w Kożuchowie
1. Gruszczyński Rafał
2. Nizicka Anna
3. Oparowski Bogusław
4. Petka Jarosław
5. Zięba Bronisław
6. Zięba Krystyna

Rada sołecka w Wiśniowej
1. Salamon Michał
2. Gąsior Wanda
3. Nowak Marta
4. Ozga Mateusz
5. Ozga Zdzisław
6. Ziobro Łukasz
7. Grela Augustyn
8. Pastuszak Marta
9. Zagórski Paweł

Rada sołecka w Niewodnej
1. Bełch Wiesława
2. Bradliński Sławomir
3. Furtek Paweł
4. Godek Janusz
5. Tęczar Julian
6. Wnęk Andrzej

Rada sołecka w Szufnarowej
1. Petka Zenon
2. Bobek Robert
3. Gazda Dariusz
4. Wójcik Elżbieta
5. Kalisztan Stanisław
6. Żołnierowski Leszek

Rada sołecka w Kalembinie
1. Kiczek Ewa
2. Tęcza Jan
3. Tęczar Jarosław
4. Szaro Jan
5. Wawrzonek Jakub

Rada sołecka w Kozłówku
1. Betleja Jadwiga
2. Furtek Kazimierz
3. Furtek Ryszard
4. Kut Józef
5. Śliwa Paweł
6. Wójcik Paweł

Rada sołecka w Tułkowicach
1. Opoń Krzysztof
2. Michalski Jan
3. Mularz Małgorzata
4. Mularz Tadeusz
5. Szypuła Aleksander
6. Wójcik Edward

Rada sołecka w Różance
1. Cynarski Józef
2. Frodyma Stanisław
3. Szaro Tadeusz
4. Warchoł Piotr
5. Włodyka Grzegorz
6. Wójcik Agata

Rada sołecka w Oparówce
1. Bryda Bogdan
2. Konicka Bernadeta
3. Kozimor Józef
4. Mikuszewski Tadeusz
5. Modliszewski Leszek
6. Pająk Lucyna

Rada sołecka w Markuszowej
1. Kulawiak Jan
2. Niemiec Bogdan
3. Saletnik Stanisława
4. Michalski Tadeusz
5. Nowak Emil
6. Saletnik Władysław

Sołtysi

1. Pstrągówka – Furtek Bogusław
2. Jazowa –  Rymarska-Wójtowicz Renata
3. Jaszczurowa –  Ciołkosz Małgorzata
4. Kożuchów – Adam Zięba
5. Wiśniowa – Zofia Cierpiał
6. Niewodna – Tomaszewski Zenon
7. Szufnarowa – Boruta Zofia
8. Kalembina – Zięba Adam
9. Kozłówek – Jakobsze Kazimierz
10. Tułkowice – Rokosz Stanisław
11. Różanka – Strzępek Ryszard
12. Oparówka – Lodarska Agata
13. Markuszowa – Świstak Eugeniusz

 

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
Rada sołecka w Jazowej
Rada sołecka w Jaszczurowej
Rada sołecka w Kożuchowie
Rada sołecka w Wiśniowej
Rada sołecka w Niewodnej
Rada sołecka w Szufnarowej
Rada sołecka w Kalembinie
Rada sołecka w Kozłówku
Rada sołecka w Tułkowicach
Rada sołecka w Różance
Rada sołecka w Oparówce
Rada sołecka w Markuszowej
 

2019-08-26 16:27:19  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<h2> <span style="text-decoration: underline;">Sołtysi</span></h2> <p> 1. <strong>Pstrąg&oacute;wka &ndash; Furtek Bogusław</strong><br /> 2. <strong>Jazowa &ndash; &nbsp;Rymarska-W&oacute;jtowicz Renata</strong><br /> 3. <strong>Jaszczurowa &ndash; &nbsp;Ciołkosz Małgorzata</strong><br /> 4. <strong>Kożuch&oacute;w &ndash; Adam Zięba</strong><br /> 5. <strong>Wiśniowa &ndash; Zofia Cierpiał</strong><br /> 6.<strong> Niewodna &ndash; Tomaszewski Zenon</strong><br /> 7. <strong>Szufnarowa &ndash; Boruta Zofia</strong><br /> 8. <strong>Kalembina &ndash; Zięba Adam</strong><br /> 9. <strong>Kozł&oacute;wek &ndash; Jakobsze Kazimierz</strong><br /> 10. <strong>Tułkowice &ndash; Rokosz Stanisław</strong><br /> 11. <strong>R&oacute;żanka &ndash; Strzępek Ryszard</strong><br /> 12. <strong>Opar&oacute;wka &ndash; Lodarska Agata</strong><br /> 13.&nbsp;<strong>Markuszowa &ndash; Świstak Eugeniusz</strong></p> <h4> &nbsp;</h4> <h2> Rady Sołeckie</h2> <p> <strong>Rada sołecka w Pstrąg&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jazowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jaszczurowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kożuchowie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Wiśniowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Niewodnej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Szufnarowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kalembinie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kozł&oacute;wku</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Tułkowicach</strong><br /> <strong>Rada sołecka w R&oacute;żance</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Opar&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Markuszowej</strong><br /> &nbsp;</p> ' na '<h2> <span style="text-decoration: underline;">Sołtysi</span></h2> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:322px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:120px;height:41px;"> <p> <strong>Jaszczurowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:41px;"> <p> <strong>&nbsp;Ciołkosz Małgorzata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:61px;"> <p> <strong>Jazowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:61px;"> <p> <strong>&nbsp;Rymarska-W&oacute;jtowicz Renata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Kalembina</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Zięba Adam</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:41px;"> <p> <strong>Kozł&oacute;wek</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:41px;"> <p> <strong>Jakobsze Kazimierz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Kożuch&oacute;w</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Kawa Janusz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:41px;"> <p> <strong>Markuszowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:41px;"> <p> <strong>Świstak Eugeniusz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:41px;"> <p> <strong>Niewodna</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:41px;"> <p> <strong>Tomaszewski Zenon</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Opar&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Lodarska Agata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Pstrąg&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Furtek Bogusław</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>R&oacute;żanka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Strzępek Ryszard</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Szufnarowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Boruta Zofia</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Tułkowice</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Rokosz Stanisław</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Cierpiał Zofia</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h4> &nbsp;</h4> <h2> Rady Sołeckie</h2> <p> <strong>Rada sołecka w Pstrąg&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jazowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jaszczurowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kożuchowie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Wiśniowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Niewodnej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Szufnarowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kalembinie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kozł&oacute;wku</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Tułkowicach</strong><br /> <strong>Rada sołecka w R&oacute;żance</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Opar&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Markuszowej</strong><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sołtysi

1. Pstrągówka – Furtek Bogusław
2. Jazowa –  Rymarska-Wójtowicz Renata
3. Jaszczurowa –  Ciołkosz Małgorzata
4. Kożuchów – Adam Zięba
5. Wiśniowa – Zofia Cierpiał
6. Niewodna – Tomaszewski Zenon
7. Szufnarowa – Boruta Zofia
8. Kalembina – Zięba Adam
9. Kozłówek – Jakobsze Kazimierz
10. Tułkowice – Rokosz Stanisław
11. Różanka – Strzępek Ryszard
12. Oparówka – Lodarska Agata
13. Markuszowa – Świstak Eugeniusz

 

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
Rada sołecka w Jazowej
Rada sołecka w Jaszczurowej
Rada sołecka w Kożuchowie
Rada sołecka w Wiśniowej
Rada sołecka w Niewodnej
Rada sołecka w Szufnarowej
Rada sołecka w Kalembinie
Rada sołecka w Kozłówku
Rada sołecka w Tułkowicach
Rada sołecka w Różance
Rada sołecka w Oparówce
Rada sołecka w Markuszowej
 

Sołtysi

 

Jaszczurowa

 Ciołkosz Małgorzata

Jazowa

 Rymarska-Wójtowicz Renata

Kalembina

Zięba Adam

Kozłówek

Jakobsze Kazimierz

Kożuchów

Kawa Janusz

Markuszowa

Świstak Eugeniusz

Niewodna

Tomaszewski Zenon

Oparówka

Lodarska Agata

Pstrągówka

Furtek Bogusław

Różanka

Strzępek Ryszard

Szufnarowa

Boruta Zofia

Tułkowice

Rokosz Stanisław

Wiśniowa

Cierpiał Zofia

 

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
Rada sołecka w Jazowej
Rada sołecka w Jaszczurowej
Rada sołecka w Kożuchowie
Rada sołecka w Wiśniowej
Rada sołecka w Niewodnej
Rada sołecka w Szufnarowej
Rada sołecka w Kalembinie
Rada sołecka w Kozłówku
Rada sołecka w Tułkowicach
Rada sołecka w Różance
Rada sołecka w Oparówce
Rada sołecka w Markuszowej
 

2019-08-26 16:30:37  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<h2> <span style="text-decoration: underline;">Sołtysi</span></h2> <p> &nbsp;</p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:322px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:120px;height:41px;"> <p> <strong>Jaszczurowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:41px;"> <p> <strong>&nbsp;Ciołkosz Małgorzata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:61px;"> <p> <strong>Jazowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:61px;"> <p> <strong>&nbsp;Rymarska-W&oacute;jtowicz Renata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Kalembina</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Zięba Adam</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:41px;"> <p> <strong>Kozł&oacute;wek</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:41px;"> <p> <strong>Jakobsze Kazimierz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Kożuch&oacute;w</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Kawa Janusz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:41px;"> <p> <strong>Markuszowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:41px;"> <p> <strong>Świstak Eugeniusz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:41px;"> <p> <strong>Niewodna</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:41px;"> <p> <strong>Tomaszewski Zenon</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Opar&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Lodarska Agata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Pstrąg&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Furtek Bogusław</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>R&oacute;żanka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Strzępek Ryszard</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Szufnarowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Boruta Zofia</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Tułkowice</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Rokosz Stanisław</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:21px;"> <p> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:21px;"> <p> <strong>Cierpiał Zofia</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h4> &nbsp;</h4> <h2> Rady Sołeckie</h2> <p> <strong>Rada sołecka w Pstrąg&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jazowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jaszczurowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kożuchowie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Wiśniowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Niewodnej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Szufnarowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kalembinie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kozł&oacute;wku</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Tułkowicach</strong><br /> <strong>Rada sołecka w R&oacute;żance</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Opar&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Markuszowej</strong><br /> &nbsp;</p> ' na '<h2> <u><span style="text-decoration: underline;">Sołtysi</span></u></h2> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:322px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Jaszczurowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>&nbsp;Ciołkosz Małgorzata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Jazowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>&nbsp;Rymarska-W&oacute;jtowicz Renata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Kalembina</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Zięba Adam</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Kozł&oacute;wek</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Jakobsze Kazimierz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Kożuch&oacute;w</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Kawa Janusz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Markuszowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Świstak Eugeniusz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Niewodna</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Tomaszewski Zenon</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Opar&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Lodarska Agata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Pstrąg&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Furtek Bogusław</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>R&oacute;żanka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Strzępek Ryszard</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Szufnarowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Boruta Zofia</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Tułkowice</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Rokosz Stanisław</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Cierpiał Zofia</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2> <u>Rady Sołeckie</u></h2> <p> <strong>Rada sołecka w Pstrąg&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jazowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jaszczurowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kożuchowie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Wiśniowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Niewodnej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Szufnarowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kalembinie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kozł&oacute;wku</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Tułkowicach</strong><br /> <strong>Rada sołecka w R&oacute;żance</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Opar&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Markuszowej</strong><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sołtysi

 

Jaszczurowa

 Ciołkosz Małgorzata

Jazowa

 Rymarska-Wójtowicz Renata

Kalembina

Zięba Adam

Kozłówek

Jakobsze Kazimierz

Kożuchów

Kawa Janusz

Markuszowa

Świstak Eugeniusz

Niewodna

Tomaszewski Zenon

Oparówka

Lodarska Agata

Pstrągówka

Furtek Bogusław

Różanka

Strzępek Ryszard

Szufnarowa

Boruta Zofia

Tułkowice

Rokosz Stanisław

Wiśniowa

Cierpiał Zofia

 

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
Rada sołecka w Jazowej
Rada sołecka w Jaszczurowej
Rada sołecka w Kożuchowie
Rada sołecka w Wiśniowej
Rada sołecka w Niewodnej
Rada sołecka w Szufnarowej
Rada sołecka w Kalembinie
Rada sołecka w Kozłówku
Rada sołecka w Tułkowicach
Rada sołecka w Różance
Rada sołecka w Oparówce
Rada sołecka w Markuszowej
 

Sołtysi

Jaszczurowa

 Ciołkosz Małgorzata

Jazowa

 Rymarska-Wójtowicz Renata

Kalembina

Zięba Adam

Kozłówek

Jakobsze Kazimierz

Kożuchów

Kawa Janusz

Markuszowa

Świstak Eugeniusz

Niewodna

Tomaszewski Zenon

Oparówka

Lodarska Agata

Pstrągówka

Furtek Bogusław

Różanka

Strzępek Ryszard

Szufnarowa

Boruta Zofia

Tułkowice

Rokosz Stanisław

Wiśniowa

Cierpiał Zofia

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
Rada sołecka w Jazowej
Rada sołecka w Jaszczurowej
Rada sołecka w Kożuchowie
Rada sołecka w Wiśniowej
Rada sołecka w Niewodnej
Rada sołecka w Szufnarowej
Rada sołecka w Kalembinie
Rada sołecka w Kozłówku
Rada sołecka w Tułkowicach
Rada sołecka w Różance
Rada sołecka w Oparówce
Rada sołecka w Markuszowej
 

2020-03-13 13:31:21  Tomasz Ścibior

Pole full zmieniło wartość z '<h2> <u><span style="text-decoration: underline;">Sołtysi</span></u></h2> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:322px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Jaszczurowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>&nbsp;Ciołkosz Małgorzata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Jazowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>&nbsp;Rymarska-W&oacute;jtowicz Renata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Kalembina</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Zięba Adam</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Kozł&oacute;wek</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Jakobsze Kazimierz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Kożuch&oacute;w</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Kawa Janusz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Markuszowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Świstak Eugeniusz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Niewodna</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Tomaszewski Zenon</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Opar&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Lodarska Agata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Pstrąg&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Furtek Bogusław</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>R&oacute;żanka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Strzępek Ryszard</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Szufnarowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Boruta Zofia</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Tułkowice</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Rokosz Stanisław</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Cierpiał Zofia</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2> <u>Rady Sołeckie</u></h2> <p> <strong>Rada sołecka w Pstrąg&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jazowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jaszczurowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kożuchowie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Wiśniowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Niewodnej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Szufnarowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kalembinie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kozł&oacute;wku</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Tułkowicach</strong><br /> <strong>Rada sołecka w R&oacute;żance</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Opar&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Markuszowej</strong><br /> &nbsp;</p> ' na '<h2> <u><span style="text-decoration: underline;">Sołtysi</span></u></h2> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:322px;" width="0"> <tbody> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Jaszczurowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>&nbsp;Ciołkosz Małgorzata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Jazowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>&nbsp;Rymarska-W&oacute;jtowicz Renata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Kalembina</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Zięba Adam</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Kozł&oacute;wek</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Jakobsze Kazimierz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Kożuch&oacute;w</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Kawa Janusz</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Markuszowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Mroczka Adam</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Niewodna</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Tomaszewski Zenon</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Opar&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Lodarska Agata</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Pstrąg&oacute;wka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Furtek Bogusław</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>R&oacute;żanka</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Strzępek Ryszard</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Szufnarowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Boruta Zofia</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Tułkowice</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Rokosz Stanisław</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:120px;height:30px;"> <p> <strong>Wiśniowa</strong></p> </td> <td style="width:202px;height:30px;"> <p> <strong>Cierpiał Zofia</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <h2> <u>Rady Sołeckie</u></h2> <p> <strong>Rada sołecka w Pstrąg&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jazowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Jaszczurowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kożuchowie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Wiśniowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Niewodnej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Szufnarowej</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kalembinie</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Kozł&oacute;wku</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Tułkowicach</strong><br /> <strong>Rada sołecka w R&oacute;żance</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Opar&oacute;wce</strong><br /> <strong>Rada sołecka w Markuszowej</strong><br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Sołtysi

Jaszczurowa

 Ciołkosz Małgorzata

Jazowa

 Rymarska-Wójtowicz Renata

Kalembina

Zięba Adam

Kozłówek

Jakobsze Kazimierz

Kożuchów

Kawa Janusz

Markuszowa

Świstak Eugeniusz

Niewodna

Tomaszewski Zenon

Oparówka

Lodarska Agata

Pstrągówka

Furtek Bogusław

Różanka

Strzępek Ryszard

Szufnarowa

Boruta Zofia

Tułkowice

Rokosz Stanisław

Wiśniowa

Cierpiał Zofia

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
Rada sołecka w Jazowej
Rada sołecka w Jaszczurowej
Rada sołecka w Kożuchowie
Rada sołecka w Wiśniowej
Rada sołecka w Niewodnej
Rada sołecka w Szufnarowej
Rada sołecka w Kalembinie
Rada sołecka w Kozłówku
Rada sołecka w Tułkowicach
Rada sołecka w Różance
Rada sołecka w Oparówce
Rada sołecka w Markuszowej
 

Sołtysi

Jaszczurowa

 Ciołkosz Małgorzata

Jazowa

 Rymarska-Wójtowicz Renata

Kalembina

Zięba Adam

Kozłówek

Jakobsze Kazimierz

Kożuchów

Kawa Janusz

Markuszowa

Mroczka Adam

Niewodna

Tomaszewski Zenon

Oparówka

Lodarska Agata

Pstrągówka

Furtek Bogusław

Różanka

Strzępek Ryszard

Szufnarowa

Boruta Zofia

Tułkowice

Rokosz Stanisław

Wiśniowa

Cierpiał Zofia

Rady Sołeckie

Rada sołecka w Pstrągówce
Rada sołecka w Jazowej
Rada sołecka w Jaszczurowej
Rada sołecka w Kożuchowie
Rada sołecka w Wiśniowej
Rada sołecka w Niewodnej
Rada sołecka w Szufnarowej
Rada sołecka w Kalembinie
Rada sołecka w Kozłówku
Rada sołecka w Tułkowicach
Rada sołecka w Różance
Rada sołecka w Oparówce
Rada sołecka w Markuszowej
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się