Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-12-02 10:04:28  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 70967 o nazwie 'Petycja 3/2016'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste70967
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepustePetycja 3/2016
category_idpuste16607
language_idpuste1
shortpustePetycja do Kierownika JST o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/)prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.
fullpuste

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiot petycji:

Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/)prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.

Numer petycji: 3/2016

Podmiot wnoszący:  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

Data złożenia 

publishfrompuste2016-12-02 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-3-2016
2016-12-02 10:05:51  Tomasz Ścibior

Pole short zmieniło wartość z 'Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/)prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów. ' na 'Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów. '

Pole full zmieniło wartość z '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size:1em;">Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz spos&oacute;b postępowania organ&oacute;w w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).</span></p> <p> <span style="font-size:1em;">&nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size:1em;"><strong><span>Przedmiot petycji</span>:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1em;">Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na gł&oacute;wnych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/)prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem grunt&oacute;w.</span></p> <p> <span style="font-size:1em;"><strong><span>Numer petycji</span></strong>: <span class="normal">3/2016</span></span></p> <p> <span style="font-size:1em;"><span><strong>Podmiot wnoszący:</strong>&nbsp;</span> wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o kt&oacute;rej mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.</span></p> <p> <span>Data złożenia</span>&nbsp;<span><span><time datetime="2016-04-18"><strong>27.10.2016</strong> </time></span></span><span style="font-size:1em;"><span> </span></span></p> </div> ' na '<div style="width: 650px; overflow: hidden;"> <p> <span style="font-size:1em;">Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz spos&oacute;b postępowania organ&oacute;w w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;"><strong><span>Przedmiot petycji</span>:</strong></span></p> <p> <span style="font-size:1em;">Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na gł&oacute;wnych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem grunt&oacute;w.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;"><strong><span>Numer petycji</span></strong>: <span class="normal">3/2016</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;"><span><strong>Podmiot wnoszący:</strong>&nbsp;</span> wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o kt&oacute;rej mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span>Data złożenia:&nbsp;</span></strong> <span><span><time datetime="2016-04-18">27.10.2016 </time></span></span><span style="font-size:1em;"><span> </span></span></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortPetycja do Kierownika JST o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/)prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów. Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.
full

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

 

Przedmiot petycji:

Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/)prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.

Numer petycji: 3/2016

Podmiot wnoszący:  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

Data złożenia 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

 

 

Przedmiot petycji:

Petycja do Kierownika JST o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony www.komasowani.pl (http://komasowani.pl/) prezentującej zagrożenia związane ze scalaniem gruntów.

 

Numer petycji: 3/2016

 

Podmiot wnoszący:  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

 

Data złożenia: 

2016-12-02 14:03:58  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-12-02 14:03:58  Tomasz Ścibior

Załączono plik 193774

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste700157
user_idpuste20588
fobject_idpuste193774
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste70967
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-12-02 14:03:58  Tomasz Ścibior

Załączono plik 194060

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste700158
user_idpuste20588
fobject_idpuste194060
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste70967
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się