Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-12-02 10:12:10  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 70969 o nazwie 'Petycja 4/2016'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste70969
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepustePetycja 4/2016
category_idpuste16607
language_idpuste1
shortpustePetycja-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą sie informacje edukacyjne dla mieszkanców na temat prawidlowych zachowań sprzyjających poprawie powietrza (niespalanie smieci)
fullpuste

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

 

 

Przedmiot petycji:

Na mocy art. 63 konstytucji RP, w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. 2014.1195 z dnia 2014.09.05) - wnosimy petycję-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą sie informacje edukacyjne dla mieszkanców na temat prawidlowych zachowań sprzyjających poprawie powietrza (niespalanie smieci)

 

Numer petycji: 4/2016

 

Podmiot wnoszący:  wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

 

Data złożenia: 

publishfrompuste2016-12-02 00:00:00
_activepuste1
slugpustepetycja-4-2016
2016-12-02 14:04:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 193776

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste700159
user_idpuste20588
fobject_idpuste193776
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste70969
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-12-02 14:04:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 194063

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste700160
user_idpuste20588
fobject_idpuste194063
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste70969
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-12-02 14:04:20  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się