Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-02-23 10:39:25  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 79766 o nazwie 'Dostawa kruszyw drogowych w roku 2017'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste79766
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteDostawa kruszyw drogowych w roku 2017
category_idpuste14046
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe na wykonanie zadania „Dostawa kruszyw drogowych w roku 2017 ”
fullpuste

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zdanie

 „Dostawa kruszyw drogowych w roku 2017 ”.

publishfrompuste2017-02-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustedostawa-kruszyw-drogowych-w-roku-2017
2017-03-07 14:24:34  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-03-07 14:24:34  Tomasz Ścibior

Załączono plik 217890

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste836285
user_idpuste20588
fobject_idpuste217890
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste79766
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-07 14:24:34  Tomasz Ścibior

Załączono plik 217891

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste836286
user_idpuste20588
fobject_idpuste217891
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste79766
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-07 14:24:34  Tomasz Ścibior

Załączono plik 217893

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste836287
user_idpuste20588
fobject_idpuste217893
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste79766
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-07 14:24:34  Tomasz Ścibior

Załączono plik 217894

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste836288
user_idpuste20588
fobject_idpuste217894
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste79766
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-03-07 14:24:34  Tomasz Ścibior

Załączono plik 222228

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste836289
user_idpuste20588
fobject_idpuste222228
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste79766
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się