Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-06-13 11:36:10  Tomasz Ścibior

Utworzono artykuł 92438 o nazwie 'Modernizacja drogi gminnej Wiśniowa Zawodzie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste92438
user_idpuste20588
resource_idpuste795
namepusteModernizacja drogi gminnej Wiśniowa Zawodzie
category_idpuste14046
language_idpuste1
shortpusteZapytanie ofertowe na zadanie: "Modernizacja drogi gminnej Wiśniowa Zawodzie"
fullpuste

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zdanie

 „Modernizacja drogi  gminnej Wiśniowa Zawodzie ”

publishfrompuste2017-06-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustemodernizacja-drogi-gminnej-wisniowa-zawodzie
2017-06-22 14:43:20  Tomasz Ścibior
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2017-06-22 14:43:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 255421

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste967790
user_idpuste20588
fobject_idpuste255421
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste92438
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-22 14:43:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 255424

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste967791
user_idpuste20588
fobject_idpuste255424
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste92438
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-22 14:43:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 255425

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste967792
user_idpuste20588
fobject_idpuste255425
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste92438
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-22 14:43:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 255426

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste967793
user_idpuste20588
fobject_idpuste255426
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste92438
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-22 14:43:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 255427

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste967794
user_idpuste20588
fobject_idpuste255427
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste92438
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-22 14:43:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 255428

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste967795
user_idpuste20588
fobject_idpuste255428
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste92438
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-22 14:43:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 255429

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste967796
user_idpuste20588
fobject_idpuste255429
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste92438
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-22 14:43:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 255433

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste967797
user_idpuste20588
fobject_idpuste255433
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste92438
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-22 14:43:20  Tomasz Ścibior

Załączono plik 258773

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste967798
user_idpuste20588
fobject_idpuste258773
resource_idpuste795
modelpusteArticle
foreign_idpuste92438
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się