Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347634

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419663
user_idpuste20588
fobject_idpuste347634
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347638

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419664
user_idpuste20588
fobject_idpuste347638
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347639

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419665
user_idpuste20588
fobject_idpuste347639
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347640

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419666
user_idpuste20588
fobject_idpuste347640
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347641

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419667
user_idpuste20588
fobject_idpuste347641
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347643

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419668
user_idpuste20588
fobject_idpuste347643
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347644

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419669
user_idpuste20588
fobject_idpuste347644
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347645

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419670
user_idpuste20588
fobject_idpuste347645
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347646

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419671
user_idpuste20588
fobject_idpuste347646
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347647

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419672
user_idpuste20588
fobject_idpuste347647
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347652

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419673
user_idpuste20588
fobject_idpuste347652
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347653

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419674
user_idpuste20588
fobject_idpuste347653
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347654

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419675
user_idpuste20588
fobject_idpuste347654
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347656

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419676
user_idpuste20588
fobject_idpuste347656
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347657

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419677
user_idpuste20588
fobject_idpuste347657
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 347658

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419678
user_idpuste20588
fobject_idpuste347658
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 350254

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419679
user_idpuste20588
fobject_idpuste350254
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 350255

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419680
user_idpuste20588
fobject_idpuste350255
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 350260

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419681
user_idpuste20588
fobject_idpuste350260
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-04-12 12:51:40  Tomasz Ścibior

Załączono plik 353540

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1419682
user_idpuste20588
fobject_idpuste353540
resource_idpuste795
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste11392
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się