Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 7 października 2019 r.
w sprawie zmiany w składzie obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w
gminie Wiśniowa
10.10.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
26.09.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzien 13 października 2019 r.
24.09.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 6 września 2019 roku
Wójt Gminy Wiśniowa podaje do wiadomości wyborców informację
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:
12.09.2019 więcej
Postanowienie nr 294/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 26 sierpnia 2019 r
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Wiśniowa na
stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
29.08.2019 więcej
Zarządzenie nr 92/2019 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Wiśniowa miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
23.08.2019 więcej
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej
19.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się