Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 28/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2018 r.
o zmianie zarządzenia Nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19
lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do
rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
07.03.2018 więcej
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania
urzędników wyborczych
23.02.2018 więcej
Informacja z dnia 22 lutego 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na
obszarze właściwej delegatury KBW w Rzeszowie oraz o zasadach
dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika
wyborczego.
23.02.2018 więcej
Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.
Zarządzenie nr 20/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
23.02.2018 więcej
Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego 2018 r.
Zarządzenie nr 19/18 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad
powiatów na terenie województwa podkarpackiego
23.02.2018 więcej
ZARZĄDZENIE NR 18 / 18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego
2018 r w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin
na terenie województwa podkarpackiego
23.02.2018 więcej