2018-10-05

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 3 października 2018

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej
z dnia 3 października 2018 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Wiśniowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Wiśniowej podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wiśniowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

 

1.

CIOŁKOSZ Małgorzata Maria,lat 42, zam. Jaszczurowa,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

 

2.

RYMARSKA-WÓJTOWICZ Renata,lat 50, zam. Jazowa,

zgłoszona przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

 

 

1.

MIGA Zbigniew,lat 58, zam. Kożuchów,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

 

2.

ZIĘBA Adam Antoni,lat 65, zam. Kalembina,

zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

 

3.

KAWA Janusz Józef,lat 50, zam. Kożuchów,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PLUS - Lista nr 13

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

 

1.

JAKOBSZE Kazimierz,lat 64, zam. Kozłówek,

zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

Okręg wyborczy Nr 4

 

 

1.

KOLBUSZ Tadeusz,lat 47, zam. Markuszowa,

zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

 

2.

LODARSKA Adela Józefa,lat 60, zam. Markuszowa,

zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PLUS - Lista nr 13

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

 

 

1.

GODEK Janina,lat 58, zam. Markuszowa,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

 

2.

WASILEWSKA Zofia,lat 47, zam. Markuszowa,

zgłoszona przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

 

3.

ŚWISTAK Eugeniusz,lat 66, zam. Markuszowa,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE PLUS - Lista nr 13

 

 

Okręg wyborczy Nr 6

 

 

1.

TOMASZEWSKI Zenon Stanisław,lat 74, zam. Niewodna,

zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

Okręg wyborczy Nr 7

 

 

1.

WĄŚ Maria Danuta,lat 47, zam. Pstrągówka,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

 

2.

FURTEK Bogusław Piotr,lat 64, zam. Pstrągówka,

zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

Okręg wyborczy Nr 8

 

 

1.

PĘCZAR Kazimierz Henryk,lat 49, zam. Różanka,

zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

Okręg wyborczy Nr 9

 

 

1.

SZYPUŁA Elżbieta,lat 47, zam. Różanka,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

 

2.

STRZĘPEK Ryszard Antoni,lat 56, zam. Różanka,

zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

Okręg wyborczy Nr 10

 

 

1.

ROKOSZ Stanisław Franciszek,lat 57, zam. Tułkowice,

zgłoszony przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

Okręg wyborczy Nr 11

 

 

1.

DZIOK Łukasz,lat 31, zam. Wiśniowa,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

Okręg wyborczy Nr 12

 

 

1.

BORUTA Zofia Stanisława,lat 55, zam. Szufnarowa,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

Okręg wyborczy Nr 13

 

 

1.

ARMATA Marek,lat 62, zam. Wiśniowa,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

 

2.

GĄSIOR Wanda,lat 55, zam. Wiśniowa,

zgłoszona przez KWW "NASZE SPRAWY" - Lista nr 12

 

 

Okręg wyborczy Nr 14

 

 

1.

PIETRYKA Włodzimierz Ryszard,lat 56, zam. Wiśniowa,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

Okręg wyborczy Nr 15

 

 

1.

CIERPIAŁ Zofia,lat 55, zam. Wiśniowa,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Wiśniowej

 

 

(-) Lucyna Nizicka

Załączniki

  Obwieszczenie o zar...a radnych.pdf 224,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się