Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I
z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa
podkarpackiego
24.10.2018 więcej
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I
z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na
obszarze województwa podkarpackiego
24.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 3 października 2018
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Gminy Wiśniowa zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
05.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 3 października 2018
o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy
Wiśniowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
05.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 października 2018
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 28 września 2018
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Gminy Wiśniowa zarządzonych na dzień 21 października
2018 r.
02.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie skreślenia kandydata na radnego z zarejestrowanej
listy
02.10.2018 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018 r.
o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych
24.09.2018 więcej
Informacja
o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, siedzibie oraz
pełnionych dyżurach.
20.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 18 września 2018 roku
w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmikow oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
19.09.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się