Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 20 stycznia 2020 r
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa
przeprowadzonych w dniu 19 stycznia 2020 r.
21.01.2020 więcej
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa
sporządzony dnia 19 stycznia 2020 r. przez Gminną Komisję
Wyborczą w Wiśniowej
21.01.2020 więcej
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 17 grudnia 2019 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Wiśniowa
bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5
18.12.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej z dnia 17 grudnia 2019 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa zarządzonych na dzień
19 stycznia 2020 r.
18.12.2019 więcej
Informacja o dużurach Gminnej Komisji Wyborczej
dla przyjmowania zgłoszeń na radnego Rady Gminy Wiśniowa
12.12.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej
o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
12.12.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 6 grudnia 2019 r
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej
11.12.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 14 listopada 2019 r.
ws. informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, i numerze,
liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiśniowej w wyborach do Rady Gminy
Wiśniowa, zarządzonych na dzień 19 stycznia 2020 r.
15.11.2019 więcej
Zarządzenie nr 195/2019 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 listopada 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Wiśniowa
08.11.2019 więcej
07.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się