Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa w 2019 roku
Zapytanie ofertowe na zadanie pn "Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa w 2019 roku"
06.09.2019 więcej
Przebudowa, modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Szufnarowa Dudniacz
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Przebudowa, modernizacja drogi
gminnej wewnętrznej Szufnarowa Dudniacz
30.08.2019 więcej
Dostawa kruszyw drogowych w roku 2019
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Dostawa kruszyw drogowych w
roku 2019"
28.02.2019 więcej
Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa osiedle za GOKiem
Zapytanie ofertowe na zadanie "Przebudowa drogi wewnętrznej
Wiśniowa osiedle za GOKiem"
13.11.2018 więcej
Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2018/2019.
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg i
placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie
zimowym 2018/2019.
09.11.2018 więcej
Sprzedaż drewna opałowego i tartacznego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie działki gminnej nr ewid. 95/1 w miejscowości Jaszczurowa
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Sprzedaż drewna opałowego i
tartacznego pozyskanego w ramach wycinki drzew na terenie
działki gminnej nr ewid. 95/1 w miejscowości Jaszczurowa
09.08.2018 więcej
Dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komuniacyjnych - "Aktywna tablica"
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Dostawa sprzętu TIK dla
potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komuniacyjnych - "Aktywna tablica"
09.08.2018 więcej
Przebudowa, modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Jaszczurowa Serpentyny Szkoła
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa, modernizacja drogi
gminnej wewnętrznej Jaszczurowa Serpentyny Szkoła"
06.07.2018 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik"
06.07.2018 więcej
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wiśniowa Balice w stronę Żarka”
Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi
gminnej wewnętrznej Wiśniowa Balice w stronę Żarka”
28.05.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się