Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa w 2020 roku
Zapytanie ofertowe na zadanie pn "Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa w 2020 roku
20.07.2020 więcej
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Wiśniowa
Zapytanie ofertowe na realizację zadania pod nazwą "Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej z terenu Gminy Wiśniowa"
10.07.2020 więcej
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej lanej wraz z zadaszeniem w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej”
Zapytanie ofertowe na zadanie Wykonanie bezpiecznej nawierzchni
syntetycznej lanej wraz z zadaszeniem w Żłobku Samorządowym w
Wiśniowej”
09.06.2020 więcej
Zaprojektowanie i wykonanie budynku garażu 1 stanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalembinie wraz z instalacjami wewnętrznymi
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Zaprojektowanie i wykonanie
budynku garażu 1 stanowiskowego Ochotniczej Straży Pożarnej w
Kalembinie wraz z instalacjami wewnętrznymi"
04.06.2020 więcej
Przebudowa drogi wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik w km 0 300-0 590
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej
Jaszczurowa Dzilik w km 0 300-0 590"
27.03.2020 więcej
Przebudowa drogi wewnętrznej Różanka Grabiny
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej
Różanka Grabiny"
27.03.2020 więcej
Stworzenie punktu turystycznego w Wiśniowej na szlaku rowerowym- roboty budowlane .
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Stworzenie punktu turystycznego
w Wiśniowej na szlaku rowerowym-roboty budowlane.
13.03.2020 więcej
Dostawa kruszyw drogowych w roku 2020
Zapytanie ofertowe na zadanie "Dostawa kruszyw drogowych w roku
2020 "
14.02.2020 więcej
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I PLACÓW POZOSTAJĄCYCH W ZARZĄDZIE GMINY WIŚNIOWA W SEZONIE ZIMOWYM 2019/2020
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: Zimowe utrzymanie dróg i
placów pozostających w zarządzie gminy Wiśniowa w sezonie
zimowym 2019/2020
19.11.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się