Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2017/2018
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg i
placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie
zimowym 2017/2018"
13.11.2017 więcej
Przebudowa drogi Wiśniowa Balice Gawłówka dz. nr ewid. 756/2, 795/8, 796/2, 803/2, 809/1, 810/2, 831/2, 811/2 w km 0 100- 0 350 w miejscowości Wiśniowa
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Przebudowa drogi Wiśniowa Balice
Gawłówka dz. nr ewid. 756/2, 795/8, 796/2, 803/2, 809/1, 810/2,
831/2, 811/2 w km 0 100- 0 350 w miejscowości Wiśniowa"
03.11.2017 więcej
Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa miejsc postojowych w
obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami"
19.09.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik
10.08.2017 więcej
Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami
Zapytanie ofertowe na zadanie: Budowa miejsc postojowych w
obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami
08.08.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej Jaszczurowa Rzeki
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej Jaszczurowa Rzeki
19.07.2017 więcej
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej lanej na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej
Zapytanie ofertowe na zadanie "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni
syntetycznej lanej na placu zabaw przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej"
05.07.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Pstrągówka za Domem Ludowym
Zapytanie ofertowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Pstrągówka za Domem Ludowym”
21.06.2017 więcej
przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Markuszowa (k Niedziela Pastuszak)
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Markuszowa (k Niedziela Pastuszak)
21.06.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Kozłówek (koło Konickiego)
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Kozłówek (koło Konickiego)
21.06.2017 więcej
123