Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji zadania:” Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26 775,64 str. prawa w m. Wiśniowa”
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Wykonanie dokumentacji
projektowej dotyczącej realizacji zadania:” Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, polegająca na budowie
chodnika w km 26 495- 26 760 str. lewa i w km 26 754 – 26
775,64 str. prawa w m. Wiśniowa”
23.02.2018 więcej
Dostawa kruszyw drogowych w 2018 roku
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Dostawa kruszyw drogowych w
2018 roku"
12.02.2018 więcej
Zimowe utrzymanie dróg i placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie zimowym 2017/2018
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg i
placów pozostających w zarządzie Gminy Wiśniowa w sezonie
zimowym 2017/2018"
13.11.2017 więcej
Przebudowa drogi Wiśniowa Balice Gawłówka dz. nr ewid. 756/2, 795/8, 796/2, 803/2, 809/1, 810/2, 831/2, 811/2 w km 0 100- 0 350 w miejscowości Wiśniowa
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Przebudowa drogi Wiśniowa Balice
Gawłówka dz. nr ewid. 756/2, 795/8, 796/2, 803/2, 809/1, 810/2,
831/2, 811/2 w km 0 100- 0 350 w miejscowości Wiśniowa"
03.11.2017 więcej
Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Budowa miejsc postojowych w
obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami"
19.09.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Jaszczurowa Dzilik
10.08.2017 więcej
Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami
Zapytanie ofertowe na zadanie: Budowa miejsc postojowych w
obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami
08.08.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej Jaszczurowa Rzeki
Zapytanie ofertowe na zadanie: Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej Jaszczurowa Rzeki
19.07.2017 więcej
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej lanej na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej
Zapytanie ofertowe na zadanie "Wykonanie bezpiecznej nawierzchni
syntetycznej lanej na placu zabaw przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej"
05.07.2017 więcej
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Pstrągówka za Domem Ludowym
Zapytanie ofertowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej Pstrągówka za Domem Ludowym”
21.06.2017 więcej
123